Bødskov har ikke overblik over antal af tilsandede skattesager

Det oplyser justitsminister Morten Bødskov (S) på et samråd i Skatteudvalget, hvor blandt andet strafnedsættelser som følge af lange sagsbehandlingstider var på dagsordenen.

»Jeg har fået oplyst af Rigsadvokaten, at man i anklagemyndigheden ikke er i besiddelse af opgørelser over, i hvor mange skatte- og afgiftsstraffesager der er givet strafnedsættelser som følge af en lang sagsbehandlingstid,« siger Morten Bødskov.

»Hvis en sådan opgørelse skulle tilvejebringes, ville det forudsætte en meget omfattende og ressourcekrævende manuel gennemgang af samtlige sager, og det har Rigsadvokaten ikke fundet anledning til at sætte i værk,« siger justitsministeren.

I september sidste år pegede en bekymret direktør i Skat på konsekvenserne af, at bunken af uafsluttede sager hos politi og domstole var vokset markant siden 2006.

»Konsekvensen er, at nogle sager bliver forældede, så folk helt slipper for straf, og at andre får en lavere straf, end de burde, fordi en lang sagsbehandlingstid giver rabat, sagde skattedirektør Johnny Schaadt Hansen fra Skats afdeling for økonomisk kriminalitet til Jyllands-Posten.

Morten Bødskov erkender, at sagsbehandlingstiden er for lang, og han peger på det omfattende arbejde med politireformen fra 2006 som en af årsagerne.

»Det er rigtigt, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om økonomisk kriminalitet, herunder skatte- og afgiftsstraffesager, har været og fortsat er lang, og det må også medgives, at der i nogle år er sket en vis ophobning af økonomiske straffesager særligt i forbindelse med politireformens implementering. Og det har påvirket og påvirker fortsat sagsbehandlingen negativt,« siger han.

I visse tilfælde kan sagsbehandlingstiden indgå som en formildende omstændighed, men ifølge justitsministeren har det ikke medført problemer.

»Rigsadvokaten er i løbende dialog med politikredsene og statsadvokaturerne om straffesagsbehandlingen, og Rigsadvokaten har oplyst, at man ikke er bekendt med, at der i almindelighed skulle være problemer med, at straffene i skatte- og afgiftssager bliver nedsat som følge af lange sagsbehandlingstider,« siger han.

Ifølge Bødskov går udviklingen dog i den rigtige retning, da man har fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne

»Der behandles og afsluttes langt flere sager end for blot to år tilbage. Den pukkel af sager, der desværre hobede sig op under politireformens implementering, den er under afvikling, og det er meget glædeligt. Det giver grund til at tro, at tallene de kommende år bliver endnu bedre,« siger han.

Dagens Gossip