Bødskov klar til skærpet zoneforbud mod Nørrebros hashhandlere

Trods en skærpet indsats fra myndighederne og øget fokus fra politisk hold bliver der fortsat solgt hash fra tidlig morgen til sen aften nærmest året rundt, og derfor erklærer justitsminister Morten Bødskov (S) sig parat til at skærpe det såkaldte zoneforbud, så det måske kan blive muligt for politiet forbyde for eksempel hashhandlere i at befinde sig i nærheden af det sted i Nørrebroparken, hvor den daglige handel foregår.

Meldingen fra Bødskov kom torsdag eftermiddag på et samråd i Folketingets Retsudvalg, hvor netop hashhandlen i parken var på dagsordenen.

»Der pågår i øjeblikket drøftelser mellem Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Københavns Politi om, hvorvidt zoneforbuddet bør kunne gives i flere tilfælde, end det er muligt efter de gældende regler. Hvis de her drøftelser munder ud i en anbefaling til mig om, at der behov for at justere på betingelserne for at meddele zoneforbud, så vil jeg se positivt på det,« siger ministeren.

Reglerne for zoneforbud blev indført i 2009 som en målrettet indsats i bandekrigen, hvor den skulle bruges til at bortvise de såkaldte bandevagter. Reglerne betyder blandt andet, at en person, der har udvist »utryghedsskabende adfærd« kan forbydes at opholde sig inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted.

Men forbuddet har ikke haft indvirkning på hashhandlen, erkender justitsministeren på samrådet og henviser til oplysninger fra politiet.

»Københavns Politi har oplyst, at man ikke i forbindelse med den intensiverede politimæssige indsats og tilstedeværelse i området konkret har kunnet godtgøre den pågældende intimiderende eller utryghedsskabende adfærd fra hashhandlernes side, som gør det muligt at anvende et zoneforbud, og det har derfor ikke været muligt at give zoneforbud efter ordensbekendtgørelsen til hashhandlerne i Nørrebro Parken,« siger han.

Ifølge Morten Bødskov er problemet med hashhandel i området stort set umulig at komme til livs, så længe efterspørgslen er så markant.

»Den synlige hashhandel vurderes hovedsagligt at skyldes, at efterspørgslen efter hash på blandt andet Nørrebro er stor, og det vurderes derfor heller ikke umiddelbart muligt eller realistisk helt at standse eller fjerne denne handel, men det væsentlige er, at Købehavns politi har en højtprioriteret og helhedsorienteret indsats mod den åbenlyse hashhandel i København herunder i Nørrebro Parken,« siger han.

Dagens Gossip