Børnecheck: Så meget får du udbetalt i børne- og ungeydelse

Politikerne har lige nu travlt med at diskutere fremtiden for børnechecken, men hvor meget er det man får udbetalt?

Det kan du se herunder, mens debatten går på om de mest velhavende danskere skal have ret til børnepengene.

Og hvor grænsen i så fald skal gå? Den debat bliver med stor sandsynlighed en del af den kommende skattereform.

Imens kan du her få et overblik over hvad vi egentlig snakker om i forbindelse med børne- og ungeydelsen.

Husk at blive ven med os på Facebook - klik her

Hvem kan få børne- og ungeydelse?

For at få børne- og ungeydelse skal disse betingelser være opfyldt:

  • Den person, der har forældremyndigheden, skal være fuldt skattepligtig i Danmark. Det kræver som regel, at du bor i Danmark
  • Barnet skal opholde sig i Danmark. Børne- og ungeydelsen kan dog udbetales, selvom barnet opholder sig kortvarigt i et andet land i forbindelse med fx ferie eller familiebesøg, eller hvis barnet opholder sig midlertidigt i et andet land som led i sit uddannelsesforløb for at forbedre sine muligheder for at klare sig her i landet. Skolefraværet skal være lovligt, for at undervisningspligtige børn har ret til børne- og ungeydelse.
  • Barnet må ikke være forsørget af det offentlige eller have indgået ægteskab.
  • Kommunen må ikke have truffet afgørelse om manglende efterlevelse af forældrepålæg. Et forældrepålæg kan fx gå ud på, at forældrene skal sørge for, at barnet kommer i skole hver dag. Pålægget gives for et kvartal ad gangen.
  • Fra 1. januar 2012 gælder, at for at kunne modtage fuld børne- og ungeydelse skal mindst én af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører. Ved 1/2 år i Danmark får man 25% af ydelsen, efter 1 år får man 50% af ydelsen og efter 1 1/2 år for man 75% af ydelsen.

Det er ikke altid nødvendigt, at alle disse betingelser er opfyldt, for at du kan få børne- og ungeydelse. Hvis du fx er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende og kommer fra et EU- eller et EØS-land, kan du kontakte kommunen for at få at vide, om du har ret til børne- og ungeydelse.

Hvis børne- og ungeydelsen skal udbetales til en anden end barnets mor, skal du ansøge om det på en blanket. SKAT og kommunen undersøger, om betingelserne er opfyldt.

Så meget får du udbetalt

Børne- og ungeydelsens størrelse afhænger af barnets alder:

Børneydelse:

  • 0-2-årige: per kvartal 4.266 kr. (2012)
  • 3-6-årige: per kvartal 3.375 kr. (2012)
  • 7-14-årige: per kvartal 2.658 kr. (2012)

Ungeydelse:

Ydelsen bliver udbetalt hver måned og svarer til børneydelsen for 7-14-årige.

  • 15-17-årige: per måned 886 kr. (2012)

Gradvist lavere ydelser

Børne- og ungeydelsen beskæres i løbet af 2012 og 2013 gradvist med 5 procent. Det betyder, at ydelserne i 2012 stiger mindre, end de ellers ville være steget.

Fra 1. januar 2012 gælder loftet over, hvor meget en modtager årligt samlet kan modtage i ydelser ikke længere.

Sådan udbetales børne- og ungeydelse

Hvis du opfylder betingelserne, behøver du ikke at søge om at få børne- og ungeydelse, når du får børn, ydelsen bliver automatisk overført til din NemKonto i kvartalet efter, at du har fået dit barn.

For ungeydelsen gælder det, at den bliver udbetalt hver måned i stedet for hvert kvartal.

Ydelsen bliver udbetalt til barnets mor. Hvis faren har forældremyndigheden alene, udbetales børne- og ungeydelsen til ham. I andre situationer er det afgørende for udbetalingen, hvem der har forældremyndigheden, hvor barnet bor eller opholder sig mest, og hvor barnet er tilmeldt folkeregisteradresse.

Kommunen kan bestemme, at børne- og ungeydelsen skal udbetales til barnet, hvis det vil være bedst for barnet.

Børneydelsen bliver udbetalt kvartalsvis forud. Beløbet er til disposition den 20. januar, den 20. april, den 20. juli og den 22. oktober. Ungeydelsen bliver udbetalt månedsvist forud og beløbet er til disposition den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, før den 21. i hver måned.

Børne- og ungeydelsen udbetales første gang for kvartalet efter, at retten til ydelsen er erhvervet. Ydelsen for det kvartal, hvor barnet fylder 18 år, beregnes forholdsmæssigt til og med barnets fødselsdag.

Kun hvis børne- og ungeydelsen skal udbetales til en anden end barnets mor, skal du ansøge om den.

Du skal ikke betale skat af beløbet, og det tæller ikke med i indtægtsgrundlaget, når der bliver beregnet sociale ydelser eller uddannelsesstøtte.

Kilde: Borger.dk

Dagens Gossip