Børnehaver mangler penge til specialbørn

Det rammer både de særligt krævende børn og de såkaldt normale, lyder det i en rundspørge, som avisen har foretaget, og som 980 daginstitutionsledere har besvaret.

I løbet af de seneste to år er der i de 980 institutioner kommet knap 10 procent flere børn med særlige behov, så der i dag er omkring 2.600. Hver tredje af institutionerne har ikke modtaget ekstra penge, der for eksempel kunne bruges til en støttepædagog tilknyttet et specifikt barn eller vejledning af pædagogerne.

Hver tredje leder siger til Politiken, at de har børn, som det er helt urealistisk at inkludere.

Formand for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Jane Findahl (SF), vil ikke afvise, at nogle kommuner bevilger for lidt støtte til meget krævende børn.

»Selvfølgelig er der brug for en ekstra indsats, når flere børn skal inkluderes. Men det behøver ikke handle om penge. Det handler i høj grad om efteruddannelse af pædagogerne og ofte også om at organisere børnegrupperne anderledes«.

Socialminister Annette Vilhelmsen (SF) skriver i en mail til avisen, at »det er vigtigt, at kommunerne sørger for, at dagtilbuddene giver alle børn den rigtige omsorg, hjælp og støtte«.

Hun påpeger, at der sidste år blev afsat en pulje på 60 millioner kroner til en såkaldt Inklusionsrådgivning, som skal hjælpe kommunerne med at udvikle pædagogernes kompetencer.

Dagens Gossip