Boligejere må væbne sig med tålmodighed

Dog må de have tålmodighed, erkender skatteministeren. Det nye system er først klar i 2015, så det vil ikke være muligt for boligejerne at klage - og dermed få svar på, hvorvidt de skal have penge tilbage - før marts 2016.

»Det kan godt være, at nogle føler, det er utilfredsstillende, men systemet har været så misrøgtet af de borgerlige skatteministre, at vi er nødt til at starte på en frisk. Og når man skal det, så er man nødt til at gøre det ordentligt, og det tager tid,« siger Holger K. Nielsen.

Spørgsmål: Kan du garantere, at samtlige boligejere, der siden 2011 har betalt for meget, får deres penge tilbage?

»Vi forsøger at ramme så godt som muligt med det nye vurderingssystem, men det er svært at finde præcis, hvem der måtte have penge til gode. Hvis jeg havde en liste, ville det være nemt, men det har jeg ikke«.

Ifølge skatteministeren er 2011 »et rimeligt skæringspunkt«.

»Jo længere tid, du går tilbage, jo vanskeligere er det at ramme rigtigt. Vi synes, at det, vi gør her, har en vis rimelighed i sig. Der er ikke et juridisk krav på det, men vi vil fremadrettet gøre det bedre og kompensere de boligejere, der måtte have betalt for meget tilbage til 2011,« siger Holger K. Nielsen.

Spørgsmål: Hvorfor ikke finde en midlertidig løsning i stedet for at folk skal betale for meget i yderligere tre år?

»Så tror jeg, man kommer ind i en meget vanskelig forvaltning,« svarer skatteministeren.

Regeringen vurderer, at de danske boligejere har 1,2 milliarder kroner til gode. Men skatteministeren vil ikke komme med sit bud på, hvor pengene skal komme fra.

»Det må vi snakke med forhandlingspartierne om,« siger han.

Holger K. Nielsen har tidligere lovet de boligejere, der omvendt har betalt for lidt, at de kan sove roligt om natten. Og det holder han ved.

»Det vil være helt urimeligt, hvis vi efterfølgende kom og krævede penge op,« siger han.

Det bliver et uafhængigt ekspertudvalg med Nykredits tidligere koncernchef, Peter Engberg Jensen, i spidsen, der senest 1. juni 2014 skal komme med anbefalinger til det nye system.

»Det er ingen hemmelighed, at det er en vanskelig opgave at vurdere ejendomme. Derfor er det en kompliceret, men også en spændende udfordring at komme op med en løsning til et nyt, solidt og langtidsholdbart ejendomsvurderingssystem,« siger den kommende formand for ekspertudvalget.

Det er en forudsætning for udvalgets arbejde og anbefalinger, at det eksisterende provenu fra ejendomsbeskatningen bliver fastholdt. Det betyder blandt andet, at skattestoppet for ejendomsværdiskat og stigningsbegrænsningen for grundskyld skal opretholdes.

»Der er nogle begrænsninger i udvalgets arbejde. Vi skal jo ikke lave et helt nyt skattesystem. Vi skal lave et nyt vurderingssystem, og hvor omfattende det bliver, ved jeg ikke,« fortæller Peter Engberg Jensen.

Dagens Gossip