Boligejernes klageadgang forringet

1. januar 2013 trådte en ny lov i kraft, som betyder, at boligejere ikke længere har mulighed for at få deres sag genoptaget i Skat efter klagefristens udløb, hvis de har mistanke om, at Skat har vurderet ejendomsværdien eller grundværdien for højt. Loven blev vedtaget af regeringen med stemmer fra Venstre og de Konservative i forbindelse med aftalen fra 2012 om en skattereform.

»Kravene til det, der klages over og dokumentationen, som borgerne skal levere til Skat, er blevet forhøjet og væsentligt skærpet med den nye lovgivning. Med denne lov er alle borgere reelt afskåret fra muligheden for at få prøvet det skøn over ejendomsværdien eller grundværdien, som Skat har lavet – uanset om der reelt er fejl i et meget stort antal af disse,« siger skatteadvokat og ekstern lektor i skatteret Torben Bagge.

Tidligere kunne en ejendomsvurdering genoptages, hvis en boligejer klagede over Skats vurdering af ejendomsværdien eller grundværdien inden 1. maj i det fjerde år efter vurderingsåret. Men efter lovændringen kan boligejere ikke længere få genoptaget deres sag på den baggrund. Nu kan boligejere kun få vurderet deres ejendom igen, hvis det skyldes konkrete fejl i Skat – så som forkert grundareal, bygningsareal eller renovering. Men det er helt grotesk, fordi det netop er vurderingen af ejendomsværdien og grundværdien, den er gal med, mener Torben Bagge.

Han kritiserer loven for at skade boligejernes retssikkerhed i en tid, hvor Skatteministeriet var bekendt med konkrete fejl på området.

»Juridisk er det ikke et problem, men retspolitisk – altså hvordan man bør opføre sig som lovgiver – så er det et kæmpe problem. Man sidder i Skatteministeriet i 2012 og ved, at ejendomsvurderingerne fra 2011 kan være meget forkerte. Så går skatteministeren ned i folketingssalen og får vedtaget et lovforslag, der fra 1. januar 2013 betyder, at man reelt fratager borgerne deres adgang til at klage,« siger Torben Bagge, der henviser til, at Skatteministeriet ifølge Rigsrevisionen har været bekendt med problemer på området siden 2007.

Loven fra 2012 betyder også, at det ikke længere er Skat, der skal dokumentere, at vurderingen er rigtige, men derimod boligejerne, der skal dokumentere, at vurderingen er forkert, forklarer ph.d. og lektor ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet Thomas Rønfeldt, der kalder det for omvendt bevisbyrde.

»Det er i sig selv et kæmpe problem for retssikkerheden, at boligejere ikke længere kan få genoptaget deres sag ud fra en mistanke om en for høj vurdering i Skat, når man netop ved, at risikoen er meget stor,« siger han til Berlingske.

Kritikken kommer efter, at Berlingske søndag kunne afsløre, at skatteminister Holger K. Nielsen (SF) er på vej med en model for, hvordan man kan identificere og tilbagebetale de hundredtusinder af boligejere, der kan have betalt for meget i boligskat på grund af upræcise ejendomsvurderinger i 2011.

De nye oplysninger får nu et flertal udenom regeringen til at kræve det gamle klagesystem tilbage. Erhvervsordfører for de Konservative Brian Mikkelsen (K) kalder det nødvendigt at annullere den lov, han selv var med til at vedtage for bare et år siden.

»Når vi ved, hvad vi ved nu, skulle den lov ikke have været vedtaget. Den skal annulleres som noget af det første,« siger han og tilføjer, at man også bør gå skridtet videre og udvide Skats tilbagebetaling af for meget opkrævet boligskat.

At gå tilbage til det gamle klagesystem, hvor boligejere har lettere ved at få deres sag genoptaget og dermed have mulighed for at få for meget opkrævet skat tilbagebetalt, bakkes op af blandt andre Venstre og Enhedslisten.

»Vi er meget optaget af at forbedre danske boligejeres klageadgang, så alle, der har betalt for meget, får deres penge retur. Hvis det betyder, at vi skal tilbage til de gamle regler, så er vi åbne for det,« lyder det fra Jacob Jensen (V), der er medlem af Skatteudvalget i Folketinget.

Skatteminister Holger K. Nielsen maner til ro og understreger, at det ikke nødvendigvis behøves.

»Det, regeringen har fokus på, er at få et nyt vurderingssystem, så vi kan få løftet kvaliteten af ejendomsvurderingerne. Og med den model, vi fremlægger, så tror jeg ikke, der er behov for at ændre de generelle genoptagelsesregler. Nu arbejder vi jo på en model, så boligejerne automatisk kan få penge tilbage,« siger han til Berlingske.

Skatteministeren fastholder, at regeringen kun vil tilbagebetale penge til boligejere, der har fået deres hus vurderet for højt i 2011-vurderingen. Tidligere fejl vil ikke blive rettet, hvis det står til regeringen.

Skatteordfører i Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær (DF) frygter, at den nye model ikke løser problemet. Han har derfor kaldt skatteministeren i samråd om sagen.

»Man kan spørge sig selv, hvorfor i al verden man vil indskrænke borgernes mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne, når man nu ved, at den er helt gal med dem. Det vil jeg gerne have ministerens svar på,« siger han.

Dagens Gossip