Boligmarkedet bliver endnu mere splittet

Der begynder til næste år stille og roligt at være plusser på boligpriserne med en enkelt undtagelse, konkluderer Nykredits seneste prisprognose. Og det er især hovedstadsområdet, der ligger forrest i udviklingen.

»Der indfandt sig i 1. halvår 2013 en begyndende vending på husmarkedet, hvor de seneste års prisfald blev afløst af stabile til svagt stigende priser for landet som helhed. Optimismen blandt danskerne og ikke mindst boligejerne er vendt tilbage, og vi forventer, at vendingen vil bide sig fast i andet halvår ført an af boligmarkedet i Københavnsområdet,« skriver boligøkonom Joachim Borg Kristensen i prognosen.Konkret forventer han, at parcel- og rækkehuse vil stige med 0,7 procent på landsplan i år, mens de i de kommende to år vil stege med godt 2 procent årligt.

For lejlighedernes vedkommende har det københavnske marked længe trukket priserne op, og i år forventer Nykredit, at det ender med en samlet prisstigning på godt 6 procent på landsplan - og godt 12 procent alene i København by.

Nykredit regner dog med, at prisfesten aftager til cirka 5 procent i 2014 og 3 procent i 2015 og at der dermed ikke er nogen risiko for en lokal prisboble i København.

Regionalt ligger husene i Nordsjælland, Østsjælland og Østjylland forrest i den forventede prisudvikling, mens de øvrige landsdele i Jylland og på Fyn spås en mere flad husprisudvikling.

»Vest- og Sydsjælland vil derimod fortsat være påvirket negativt af lav efterspørgsel og et meget højt udbud. Dermed vil divergensen mellem de største byer og yderområderne også blive krystalliseret fremadrettet,« vurderer Joachim Borg Kristensen.

Han har beregnet, at det samlede boligmarked er i balance i forhold til  blandt andet disponible indkomster, ledighed, demografisk udviking samt renten på fastforrentede lån.

»Beregninger viser samtidig, at huspriserne skulle være ca. 13 procent lavere, hvis renteniveauet i 1. kvartal 2008 var blevet fastholdt frem til i dag. Vi forventer dog, at renterne også vil forblive lave i prognoseperioden og derfor bidrage væsentligt til, at huspriserne så småt begynder at stige i større dele af landet,« skriver boligøkonomen.

Dagens Gossip