Borgere skal miste ret til at anke domme

Borgere skal have færre muligheder for at anke en dom i en civil retssag fra byretten til landsretten.

For eksempel skal sager om tvangsfjernelse af børn og sager, der handler om mindre end 50.000 kroner, ikke længere frit kunne indbringes for landsretten.

Det er et udvalg under Justitsministeriet, som lægger op til at indskrænke folks ret til at få en ny vurdering fra en højere domstol.

Manøvren er et forsøg på at gøre noget ved et påtrængende problem i retsvæsenet - nemlig at borgere ofte må vente i urimelig lang tid på at få en dom i en civil retssag.

At der dermed gøres et indhug i borgernes rettigheder, er udvalget helt på det rene med.

"Det er det klare udgangspunkt i dansk ret, at en part også i en civil sag har ret til at få sin sag prøvet i to instanser," hedder det i et notat fra udvalget.

"Denne adgang til appel er med til at sikre velfunderede og materielt rigtige afgørelser," bliver det slået fast.

Ikke desto mindre skønner udvalget med retspræsident Bjarne Christensen i spidsen det forsvarligt at bryde med traditionen.

I dag er beløbsgrænsen for fri anke af en retssag 10.000 kroner, men fremover skal beløbet op på 50.000 kroner, mener udvalget.

Desuden kan folk blive mødt af et rødt stoplys, hvis landsrettens dommere vurderer, at der ved en anke ikke er udsigt til et andet udfald.

Hvis forslagene bliver gennemført, vil landsretterne årligt opleve en reduktion på flere hundrede sager.

Et argument for at stoppe for anke af sager om tvangsfjernelse af børn er, at Vestre og Østre Landsret meget sjældent ændrer byrettens afgørelse. Det sker kun i 2,2 procent af sagerne, fremgår det af notatet.

Til gengæld vil udvalget sikre, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation, så byretssager både om tvangsfjernelse og om beløb under 50.000 kroner alligevel kan ankes til landsretten. Nemlig hvis der er særlige gode grunde til en ny behandling.

Professor, dr. jur. Eva Smith har været kritisk over for stramningerne:

- Det er en beklagelig udvikling, skrev hun i foråret i en mail til Ritzau. Og formanden for Danske Advokater, Lars Svenning Andersen, har sagt, at det er et tilbageslag for folks retssikkerhed - men at det måske er den bedste løsning, når der stilles krav om effektivisering.

Udvalgets notat om begrænsninger af folks ret til appel er for tiden i høring.

/ritzau/

 

Dagens Gossip