Borgerlige glæder sig over styrket pædagoguddannelse

»Vi er godt tilfredse med, at fagligheden bliver styrket både i grundforløbet og i praktikdelen, og vi mener, vi har fået sat nogle fingeraftryk, der gør reformen bedre end det første udspil,« siger Venstres uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen (V).

Aftalen, som regeringen, Enhedslisten, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står bag, betyder, at de pædagogstuderende efter et grundforløb skal kunne vælge mellem tre spor: Småbørnspædagogik, skole- og fritidspædagogik og social- og specialpædagogik.

Desuden skal de pædagogstuderende fremover bestå praktikforløbet for at komme videre i uddannelsen.

Regeringen indgik før sommerferien en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten, men nu er Venstre også kommet med i forligskredsen.

»Regeringen sendte et lovforslag i høring, og de spurgte, om alle partier ville være med til at sende i det i høring. Det afviste vi, da vi synes, det var regeringens opgave. Morten Østergaard tonede frem på skærmen og sagde, der var lavet en aftale. Men det var en sandhed med store modifikationer. Vores forudsætning var, at der ikke ville være nogen bindinger på forhånd. Det kunne ministeren bekræfte, at det var der ikke. Derfor har vi på lige fod med de øvrige partier deltaget i forhandlingerne, som nu er endt med en aftale,« siger Esben Lunde Larsen.

Venstre har fået indføjet, at erfaringerne med optagelsessamtaler på den nye læreruddannelse skal evalueres med henblik på en vurdering af, om samtalerne også kan finde anvendelse på pædagoguddannelsen.

Også Dansk Folkeparti er tilfreds med aftalen.

»Vi var betænkelige ved, at Enhedslisten gik ud og sagde, at man ikke skal fokusere på børns køn. Der har vi sagt, at den kønslige udvikling selvfølgelig skal indgå som et element i uddannelsen,« siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

Han lægger også vægt på udviklingen af en ny eksamensform, der skal teste pædagogstuderendes pædagogiske færdigheder.

»Vi skal - ligesom man gør på sygeplejeuddanelsen - have en eksamensform, hvor man tester hvordan den enkelte fungerer sammen med børnene,« siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Liberal Alliance er også med i aftalen, og det skyldes især de styrkede faglige krav.

»Vi har brug for, at de faglige krav styrkes overalt i det danske uddannelsessystem. Den faglige barre sættes op, og der bliver indsat skrappere krav i pædagoguddannelsens praktikdel, så det faktisk bliver muligt at dumpe den, hvis man ikke har opnået de nødvendige kvalifikationer. Det vil betyde, at der kommer dygtigere pædagoger ud i den anden ende,« siger uddannelsesordfører Merete Riisager (LA).

Aftalen om den nye pædagoguddannelse sendes nu i høring og ventes at kunne træde i kraft næste sommer.

Dagens Gossip