Borgerlige kræver kulegravning af fejl i Københavns Kommune

Dansk Folkeparti, Venstre og de Konservative i Borgerrepræsentationen i København er gået sammen om at kræve handling, efter Berlingske 17. maj kunne fortælle, at der i 2012 var fejl i 53,8 procent af de sager, hvor en borger havde klaget til Borgerrådgiveren, der er det kommunale svar på Folketingets Ombudsmand. Og at der i øvrigt er blevet begået samme type og lige så mange fejl i de foregående syv år.

»Forslagsstillerne kan ikke længere sidde dette triste faktum overhørigt og ønsker derfor, at der iværksættes en ny og intensiv indsats, som har gennemslagskraft til at sikre, at kvaliteten i sagsbehandlingen løftes inden for en kort tidshorisont,« lyder det i forslaget, som de tre partier vil præsentere på et møde i Borgerrepræsentationen onsdag.

Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti kalder det »pinligt«, at forvaltningerne ikke har formået at rette op på sagsbehandlingen og vil have Borgerrådgiveren til at gøre rede for tre ting. For det første skal han se på, hvilke fejl der er mest alvorlige. For det andet skal han komme med en vurdering af, hvilket kvalitetsniveau der kan betragtes som tilfredsstillende, og for det tredje vil partierne have et bud på, hvordan det kvalitetsniveau kan opnås.

De mange og gentagende fejl drejer sig om alt fra for lange ventetider til breve, der ikke besvares og til alvorlige brud på borgernes retssikkerhed, hvor en borger for eksempel uretmæssigt bliver bedt om at tilbagetale hundredtusindvis af kroner til forvaltningen. For eksempel omtaler beretningen en sag, hvor en enkelt borger blev bedt om at betale en kvart million kroner tilbage til forvaltningen i sociale ydelser. Opkrævningen viste sig at være en fejl.

Dagens Gossip