Borgerlige partier åbner for brugerbetalte uddannelser

Venstre kræver nu med opbakning fra alle borgerlige partier, at der bliver nedsat en hurtigtarbejdende »taxameterkommission«, som skal kulegrave kvaliteten af de videregående uddannelser og af det såkaldte taxametersystem. Blandt de punkter, som partiet ønsker analyseret, er muligheden for at indføre brugerbetaling i uddannelsessystemet.

»Man ville være blind, hvis ikke man kunne se, at brugerbetaling generelt medfører positive incitamentsstrukturer. Det er klart, at brugerbetaling kan have en social slagside, men brugerbetaling kan også medvirke til, at studerende bliver hurtigere færdige og mere målrettede. For når man selv har betalt for en vare, så strammer man sig ekstra an,« siger Venstres uddannelsesordfører, Esben Lunde Larsen (V). Ifølge ham er det nødvendigt at gøre op med brugerbetaling som et tabu.

»Brugerbetaling har nogle utroligt gode effekter, men rummer også slagsider. Det skal vi da som samfund have en fordomsfri debat om,« siger ordføreren til Berlingske.

I foråret stod forhandlingerne om den store vækstplan stille i dagevis, fordi en EU-dom giver flere europæiske studerende ret til at få SU i Danmark. Det er på ryggen af den dom, at Dansk Folkeparti tager varmt imod forslaget om at nedsætte en kommission.

»Uddannelser bør være gratis, men som følge af EU-dommen har vi brug for at se på mulighederne for at sætte værn op. En mulighed kunne være, at studerende betaler lidt for uddannelserne, men så også kan låne til uddannelsen eller få et skattefradrag for at blive kompenseret. Der er mange veje, men jeg er bange for, at vi bliver nødt til at se på brugerbetaling,« siger partiets forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Ifølge Venstres oplæg til et kommissorium, som netop er blevet godkendt af en enig folketingsgruppe, skal kommissionen kigge på brugerbetaling som »incitament til at ændre de studerendes adfærd i retning af valg af uddannelser med bedre jobperspektiv«.

Dette bliver budt velkommen af uddannelsesordfører for de Konservative, Vivi Kier (K).

»Danmark er ret unikt i den forstand, at vi tilbyder et gratis uddannelsessystem, og at vi oven i købet giver folk penge for at studere. I den forbindelse hører man ofte, at folk måske vil være mere fokuserede og ihærdige, når de har lagt penge for at tage en uddannelse,« siger hun.

Også Liberal Alliance synes, det er en god idé, at en kommission kigger på spørgsmålet.

»For os ligger det ikke lige for, at der generelt skal indføres brugerbetaling på de videregående uddannelser. Men jeg er en stor tilhænger af incitamenter, og det er klart, at der sker noget, når man har betalt penge for at studere. Dette kunne man eksempelvis gøre på nogle eliteuddannelser,« siger partiets forskningsordfører, Villum Christensen (LA).

For nogle uger siden blæste uddannelsesminister Morten Østergaard (R) i Berlingske gang i debatten om, at landets universiteter må blive bedre til at matche erhvervslivets behov.

Det er Dansk Industri helt enig i, og her nævner man brugerbetaling som et værktøj til at løse problemet. Forskningspolitisk chef Charlotte Rønhoff kalder Venstres forslag for »fremragende«.

»Vores uddannelsessystem er ikke holdbart – tiden er løbet fra det. Der er nogle kæmpe problemer i forhold til, at de udklækkede kandidater ikke matcher erhvervslivets behov, og det skyldes blandt andet det frie uddannelsesvalg. Det kan vi godt blive ved med at have, men så skal vi have nogle incitamenter som eksempelvis brugerbetaling, der kan skabe de adfærdsændringer, vi har brug for. Det kan ikke nytte, at vi ikke tør tale om brugerbetaling, for det er jo noget, man har i mange andre lande,« siger hun.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) »forstår ikke et ord af, hvad brugerbetaling skulle kunne gøre af godt for kvaliteten på vores videregående uddannelser,« siger han til Berlingske. Han kalder det »fuldstændig grundlæggende,« at der er fri og lige adgang til uddannelse, og han siger, at at økonomi ikke må spille en rolle.

Dagens Gossip