Borgerlige partier nægter at lukke maraton-randzonesag

Sådan lyder det fra Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen (V), der efter det tiende samråd om randzoner, kritiserer fødevareminister Mette Gjerskov (S) for at tromle en lov om randzoner igennem, selv om »forudsætningen for loven«, der skulle sikre berørte parter fuld kompensation, ikke længere er gældende.

»I dagens samråd kan vi se, at ministeren bekræfter, at grundforudsætning for loven er brudt, når ikke alle kan kompenseres for den byrde, staten pålægger dem. Derfor har vi også sagt til ministeren, at loven bør suspenderes, så vi kan starte for fra med at finde en god løsning,« siger Erling Bonnesen.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har tidligere henvist til et EU-dokument, som skulle garantere, at alle landmænd kompenseres af EU for at undlade dyrkning i randzonerne, når først vandplanerne er helt på plads. Men nu erkender ministeren, at et ukendt antal landbrug ikke kan opnå fuld kompensation, fordi EU har et såkaldt støtteloft på 50.000 kroner.

Det vækker forargelse i Venstre.

»Det er et grundprincip i vores samfund, at når staten pålægger en borger nogen byrder, så skal man også kompensere og erstatte det. Men det løber ministeren fra, og det er fuldstændig utilfredsstillende,« siger Erling Bonnesen og uddyber:

»Nu vi vil finde ud af, hvor mange det helt konkret drejer sig om, og derefter få spurgt ind til, om de lodsejere, der ikke kan få deres erstatning, kan fritages for at lave randzonerne i 2014,« siger Erling Bonnesen.

Også i Liberal Alliance er man forarget over, at regeringen vil gennemføre en lov, selv om forudsætningen for loven ikke længere gælder.

»I randzonelovens bemærkninger og i en anmeldelse til EU-kommissionen, som Fødevareministeriet har sendt, står det sort på hvidt, at forudsætningen for at vedtage loven om randzoner i Folketinget var, at der er kompensation til de landmænd, der har fået frataget jord til randzoner. Det har fødevareministeren nu valgt at se stort på,« skriver Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.

Ifølge fødevareminister Mette Gjerskov (S) er man allerede i gang med det forberedende arbejde, der skal danne grundlag for, at man kan finde den bedst mulige løsning. Hun beskylder i mellemtiden de borgerlige partiers for at drukne randzonerne i politisk fnidder.

»De går i den grad efter at finde en eller anden sten i en sko i stedet for at prøve at koncentrere sig lidt om landbrugets fremtid. De sidder og ævle-bævler om en lov, som de selv har indført. Jeg synes, det er fuldstændigt ude af proportioner, og at det ærlig talt ikke er særlig fremadrettet. Jeg har fremlagt alle informationer,« understregede Mette Gjerskov inden samrådet.

Loven om randzoner trådte i kraft 1. september 2012 og indebærer, at landmændene skal udlægge ti meter brede randzoner langs 25.000 kilometer vandløb. I randzonerne må landmændene ikke gøde eller dyrke jorden.

Dagens Gossip