Borgerlige vil have særskilt styrelse for veteraner

I et nyt veteranudspil foreslår de Konservative, at det såkaldte Veterancenter i Ringsted – der blev etableret for to år siden af partierne bag forsvarsforliget – bliver omdannet til en selvstændig styrelse, som skal hjælpe veteranerne med alt fra sociale og psykiske problemer til fysiske skader.

»Vi hører fra veteranerne, at de bliver sendt fra Herodes til Pilatus, og for folk, der har store problemer, er det sidste, de har brug for at skulle kæmpe med, bureaukrati. Vores tilgang er, at det kunne være enklere og hurtigere, hvis der kun var ét sted, de kunne henvende sig for hjælp og støtte, og at de her kunne blive gelejdet igennem systemet. Veterancentret kan i dag ikke gå ind og varetage de opgaver,« siger de Konservatives forsvarsordfører, Lene Espersen (K). Hun understreger, at mange gode ting blev sat i gang, da der i 2010 blev udfærdiget en egentlig veteranpolitik, men at der stadig er mangler.

Udspillet indeholder blandt andet forslag om, at veteraner skal sikres en uvildig udredning af deres fysiske og psykiske skader uden for Forsvaret, bedre uddannelse af kommunale sagsbehandlere og tilbud om familierådgivning til hjemvendte og deres pårørende.

Venstres medlem af forsvarsudvalget, Karsten Nonbo (V), er enig i, at veteranpolitikken langtfra er i mål.

»Der er stadig nogle, der er meget svære at nå, og det er ikke en stationær størrelse at behandle veteraner. Vi kan ikke proppe dem ind i en pølsemaskine, som det offentlige jo ofte er, så det her lyder meget fornuftigt. Jeg er villig til at se på alt, der kan gøre tingene bedre,« siger han.

Både DF og Liberal Alliance erklærer sig også umiddelbart åbne for forslaget om en selvstændig styrelse, men LA frygter dog øgede udgifter til bureaukratisering.

Sekretariatschef Ann-Christina Salquist fra Soldaterlegatet, en privat fond, der siden 2009 har været i kontakt med mere end 1.000 soldater, ser også behov for ændringer.

»Der er i dag en stor distance fra forsvaret og Forsvarets Veterancenter og ud til kommunerne, selv om man arbejder ihærdigt på at forbedre det. Ved at etablere en styrelse ville det være lettere for sagsbehandlerne at tage kontakt, men også for de pårørende og veteranerne selv. En veteran, der har været ude af Forsvaret i ti år, ønsker måske ikke at henvende sig til sin gamle arbejdsgiver,« siger hun.

Hos fagforeningen Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) mener formand Flemming Vinther, at politikerne burde give Veterancentret tid til at komme op i gear.

»Jeg har svært ved at se, hvordan en sådan styrelse kunne fungere på tværs af ministerier. Ideen med at samle kompetence og ekspertise ét sted er jo netop det, man allerede forsøger i dag med Veterancentret. Man er slet ikke i mål endnu, men det er en lang proces at få kulturer til at smelte sammen og skabe gode netværk til kommunerne. Lad os nu bruge energien på at få det her til at du,« siger Flemming Vinther, der også vægrer sig ved at etablere et særskilt system til veteraner.

Både SF og S er ligeledes forbeholdne for at oprette en ny styrelse, ikke mindst fordi soldaternes fagforening afviser ideen. Forsvarsordfører Bjarne Laustsen (S) tror »umiddelbart ikke«, at det er den rigtige vej at gå.

»Soldaterne ønsker ikke et parallelsystem, og vores nuværende system skal kunne rumme tidligere udsendte soldater,« siger han til Berlingske.

Dagens Gossip