Borgerligt krav om københavnsk kulegravning stemt ned

Uenigheden blev demonstreret på onsdagens møde i Københavns Borgerrepræsentation, hvor Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti havde stillet forslag om at »iværksætte en ny og intensiv indsats, som har gennemslagskraft til at sikre, at kvaliteten i sagsbehandlingen løftes inden for en kort tidshorisont«.

Et stort flertal sagde nej til det borgerlige forslag.

»Det hører til i budgetforhandlingerne,« sagde socialdemokraten Susan Hedlund (S), der blev bakket op af SF og Enhedslisten.

I 2012 var der fejl i 53,8 procent af de sager, hvor en borger havde klaget til Borgerrådgiveren, der er det kommunale svar på Folketingets Ombudsmand.

»Det er dyster læsning. Man skal ikke tage det som godnatlæsning, hvis man gerne vil sove roligt om natten,« sagde Jakob Næsager (K).

Finn Rudaizky (DF) gav udtryk for, at man er nødt til at gøre noget helt andet end hidtil:

»Man har prøvet det samme i så mange år, uden at det har virket«.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti kalder det »pinligt«, at forvaltningerne ikke har formået at rette op på sagsbehandlingen, og de ville med deres forslag have Borgerrådgiveren til at gøre rede for tre ting.

For det første skulle han se på, hvilke fejl der er mest alvorlige. For det andet skulle han komme med en vurdering af, hvilket kvalitetsniveau der kan betragtes som tilfredsstillende, og for det tredje ville partierne have et bud på, hvordan det kvalitetsniveau kan opnås.

De mange og gentagende fejl drejer sig om alt fra for lange ventetider til breve, der ikke besvares og til alvorlige brud på borgernes retssikkerhed, hvor en borger for eksempel uretmæssigt bliver bedt om at tilbagetale hundredtusindvis af kroner til forvaltningen.

Selv om Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten ikke støttede det borgerlige forslag, udtrykte de kritik af de mange fejl.

»Vi må ikke glemme, at der er mennesker bag disse tal,« sagde SFs Neil Stenbæk Bloem (SF) og blev bakket op af Enhedslistens Signe Færch (Ø):

»Det er grundlæggende fuldstændig utilfredsstillende, at der er fejl i mere end halvdelen af klagerne. Det er vanvittig frustrerende at se«.

Dagens Gossip