Borgermøde om dobbeltsporet

Så kommer det længe ventede borgermøde i Vamdrup vedrørende dobbeltsporet Vamdrup - Vojens. Det er Banedanmark der indkalder til mødet på initiativ fra Kolding Kommune, skriver Vamdrup Netavis.

Borgermødet er fastsat til mandag den 3. februar. Og stedet bliver denne gang i Arena Syd oplyser Banedanmark. Senest der var borgermøde om dobbeltsporet udviklede mødet sig til et sandt tilløbsstykke.

Projektet dobbeltspor Vamdrup – Vojens omfatter i alt ca. 20 km – fra den sydlige udkørsel fra Vamdrup station til den nordlige indkørsel til Vojens station, med de to tekniske krydsningsstationer Faris og Sommersted undervejs.

I en orientering fra Banedanmark til Kolding Kommune lyder det, at de primære aktiviteter skal foregå ved Vamdrup station. Her skal der flyttes og anlægges spor, laves sporskifter og anlægges en cirka 300 meter lang spunsvæg langs banen gennem byen.

Endvidere skal der udføres et større opfyldningsprojekt ved Bastrup Mose, (Bastrup Dam). Her skal det supplerende jernbanespor sikres. Det skyldes, at undergrunden er blød.

Støj og trafikal belastning

De nævnte primære aktiviteter i projektet vil medføre en støjbelastning og en trafikal belastning for de omkringboende. Nævnte arbejder vil primært foregå fra starten af april 2014 og til slutningen af juli 2014.

I hele perioden vil der i dagtimerne blive arbejdet på den 300 meter lange spunsvæg langs banen gennem Vamdrup by. I påsken 2014 lukkes banen helt i fem dage, mens der i døgndrift foretages sporarbejde på og ved Vamdrup station.

I to til tre hele weekender i perioden arbejdes og natten mellem lørdag og søndag. Banen lukkes, mens der arbejdes på strækningen. I ugerne 29 - 30 og 31 i 2014 lukkes banen i hele perioden, og der arbejdes i døgndrift både på Vamdrup Station, ved Bastrup Mose og på strækningen i øvrigt.

Udover de nævnte perioder vil der på strækningen blive arbejdet med justeringer og tilpasninger af sporene frem til sommeren 2015. Denne aktivitet vil kun kortvarigt også afstedkomme støj på de enkelte steder efterhånden som man løbende arbejder sig igennem hele strækningen, lyder orienteringen til Kolding Kommune fra Banedanmark og tidsplanen for anlægget af dobbeltsporet.

Dagens Gossip