Borgerne har talt: Sådan bliver slotssø-området mere attraktivt

Gangsti hele vejen rundt om/over søen, flere opholds- og aktivitetsmuligheder ved og på søen, forbedring af eksisterende stier, bænke og belysning, styrkelse af naturen samt bedre sammenhæng med den omgivende by.

Det er, i overskrifter, de svar By- og Udviklingsforvaltningen har modtaget fra borgere og andre interessenter siden forvaltningen i marts stillede spørgsmålet om, hvordan slotssøområdet kunne blive mere attraktivt.

Vartegn og rekreativt åndehul

Området med Koldinghus, Staldgården, slotsbanken og Slotssøen har en stor turistmæssig og rekreativ værdi for alle - koldingensere, turister, unge og gamle, siger formand for Teknik- og Boligudvalget, Knud Erik Langhoff.

- Men hvordan kan området komme endnu mere i spil som rekreativt åndehul og vartegn for byen? Det er dette spørgsmål vi har ønsket så mange bud på som muligt, og det har vi fået! Det er vi rigtig glade for, og nu er vi spændte på, hvordan forslaget til en samlet udviklingsplan for området kommer til at se ud, slutter udvalgsformanden.

En overordnet plan for hvorledes området skal udvikles over de næste 5-10 år skal drøftes på Teknik- og Boligudvalgets møde den 19. juni. Herefter skal planen danne grundlag for de kommende budgetforhandlinger med henblik på, at afsætte penge til formålet på budgettet for 2014 og eventuelt også efterfølgende år.

Dagens Gossip