Borgmestre vil have kommunernes serviceniveau ned

Her svarer 17 procent, at serviceniveauet i høj grad er for højt og gradvist vil falde i de kommende år. Men hele 51 procent svarer, at det i nogen grad forholder sig på den måde. Kun syv procent svarer benægtende på det udsagn

Især har danskerne for høje forventninger inden for handicapområdet, men også ældreplejen. Den kommer ind som nummer to, hvor 43 procent af borgmestrene mener, at forventningerne er for høje her.

»På ældreområdet må praktisk hjælp også ind under en eller anden form for brugerbetaling – formuefordelingen er kommet i favør af de ældre,« siger én af borgmestrene.

En anden giver udtryk for, at hele holdningen til det offentlige trænger til en mental revurdering:

»Det kunne være renholdelse af fortove og foran butiksarealer, ventetid for personlig betjening, graden af åbningstider, klageadgang og lignende,« påpeger borgmesteren.

Samtidig mener hovedparten af borgmestrene, at en del af besparelserne i den offentlige sektor kan hentes ved større effektivitet blandt de ansatte. Hele 59 procent svarer, at det i høj grad eller nogen grad kan lade sig gøre.

Dagens Gossip