Brian Mikkelsen: Kritik af VK klinger hult

Rangvid-rapporten om finanskrisens årsager har fået regeringspartierne til at rette skytset mod den tidligere VK-regerings politik op til finanskrisen, men kritikken klinger hult, mener De Konservatives erhvervsordfører, Brian Mikkelsen.

»Hvis man ser på vores økonomiske situation i dag, så er Danmark kommet fornuftigt og sikkert i havn. Det skyldes bl.a. en fornuftig økonomisk politik. Men vi stod over for et folketing, der ville føre en meget mere løs økonomisk politik end os,« siger han til Business.dk.

Rapporten fra Rangvid-udvalget fastslår bl.a., at der blev ført en for lempelig finanspolitik i årene op til finanskrisen, og at man accepterede alt for lempelige vilkår for de finansielle virksomheder. Alligevel mener Brian Mikkelsen, at det er letkøbt at kritisere VK-regeringen.

»Den daværende opposition ville bruge endnu flere penge og dermed føre en mere lempelig finanspolitik. Man bør ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus,« siger han.

Mener du hermed, at I førte en lidt uansvarlig økonomisk politik, mens den daværende opposition var endnu mere uansvarlig?

»Jeg synes, at der blev ført en fornuftig politik, men det er ingen hemmelighed, at vi i De konservative ønskede en strammere økonomisk politik.«Men var det fornuftigt af VK-regeringen at liberalisere lånemarkedet og fastholde et skattestop med en fastfrysning af ejendomsværdiskatten midt under en højkonjunktur?

»Professorerne bag Rangvid-rapporten har tidligere været ude med ønsker om stigende boligskatter, så det er ikke så overraskende, at de nu gentager ønsket. Vi har truffet et valg om at holde boligskatterne i ro. Hvis man lader ejendomsværdiskatterne stige, kan man frygte, at mange ikke vil kunne blive boende i deres hjem.«

Rapporten advarer mod, »at der kommer et pres for en lempelse af de skærpelser af den finansielle regulering, der er, eller er ved at blive gennemført.« I har jo talt for en mere lempelig kurs end regeringen, men vil I nu lytte til rapporten?

»Vi vil analysere de forslag, der er kommet, men rapporten er historieskrivning. Der er siden finanskrisen gennemført over 100 lovændringer, bekendtgørelser og ændringer, der har strammet kravene over for den finansielle sektor. Vi har lavet bankpakker og gjort meget for at polstre bankerne bedre. Nu siger vi, at vi ikke skal stramme markant yderligere op.«

Vil I være med at gennemføre en række af rapportens 18 anbefalinger for at mindske risikoen for fremtidige finanskriser?

»Det må vi analysere. Jeg har ikke haft tid til at kigge på hovedparten af anbefalingerne, men jeg vil se nærmere på dem. Det kan være, at vi kan bruge noget af det.«

Dagens Gossip