Brugerbetaling er vejen frem

»Så bliver der en lille brugerbetaling,« konstaterer Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen (V).

Torsdag underskrev han sammen med hovedparten af Folketingets andre trafikordførere en aftale med transportminister Henrik Dam Kristensen (S) om en række store og små trafikale investeringer. De største var kendt i forvejen, heriblandt aftalen om en ny Storstrømsbro og en motorvej mellem Herning og Holstebro.

Men der var også enkelte overraskelser, hvoraf den sidste del af udvidelsen af Køge Bugt-motorvejen ned til udfletningen til Vest- og Sydmotorvejen kommer sjællænderne til gode. Og så er der altså den politiske blåstempling af brugerbetaling på en broforbindelse. Hidtil har bilisterne betalt gennem skatterne.

»Vi har spurgt Frederikssund Kommune, som klart har sagt, at de foretrækker, at en ny bro bygges nu og finansieres delvist med brugerbetaling, fremfor at de skal vente fem-ti år, indtil der bliver penge til den,« forklarer Kristian Pihl Lorentzen.

Staten bidrager med op til 425 millioner kroner, og der er den lille tilføjelse, at kommunen forpligter sig til at »regulere trafikken på den eksisterende Kronprins Frederiks Bro således, at der skabes det nødvendige trafikale grundlag på en ny sydlige broforbindelse«, som det hedder i trafikaftalen.

Det indebærer ifølge Kristian Pihl Lorentzen, at særligt lastbiler skal ledes over den kommende betalingsbro.

»Og det kan kommunen jo ordne ved at sætte et skilt op ved den gamle bro,« tilføjer han. Et skilt, som for eksempel forbyder lastbiler.

Transportminister Henrik Dam Kristensen mener ligesom Kristian Pihl Lorentzen, at brugerbetalingen på Frederikssundbroen mere er en løsning på et presserende problem end begyndelsen på en permanent, ny slags skat til bilisterne. Men de er også enige om, at brugerbetaling er en mulighed ved en kommende havnetunnel øst om Københavns centrum.

Kristian Pihl Lorentzen nævner også brugerbetaling ved en tredje Limfjordsforbindelse, ligesom Henrik Dam Kristensen nævner, at regeringen er i dialog med Randers Kommune om brugerbetaling ved en broforbindelse over Randers Fjord øst for byen.

»Der skal ikke brugerbetaling på vejene, for de er betalt, endda flere gange. Men når vi laver en bro eller en tunnel, hvor man får en særlig tidsgevinst, og hvor der er et gratis alternativ som ved Frederikssund, kan brugerbetaling komme på tale,« mener Kristian Pihl Lorentzen.

Henrik Dam Kristensen siger, at brugerbetaling blandt andet vil afhænge af samfundsøkonomiens tilstand, og han udelukker i modsætning til Kristian Pihl Lorentzen ikke brugerbetaling på almindelige veje.

»Men det er ikke noget, regeringen har aktuelle planer om,« understreger han.

I den netop indgåede trafikaftale nævner partierne, at der er »lokale politiske tilkendegivelser« om interesse for brugerbetaling af en ny vejforbindelse med Næstved og sydmotorvejen ved Rønnede. Men en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af projektet vil tidligst blive igangsat til efteråret, når transportordførerne skal diskutere vejforbindelsen igen.

Torsdagens trafikaftale har atter rejst spørgsmålet, om der er balance mellem de trafikale investeringer i Øst- og Vestdanmark. Men spørgsmålet preller af på både transportministeren og Venstres ordfører.

Selv om den såkaldte årsdøgntrafik på Næstved-Rønnede landevejen er på 14.000 biler mod cirka 10.000 mellem Herning og Holstebro, der nu får en motorvej til 3,5 milliarder kroner, er trafiktal ikke det eneste, der tæller.

»Vi tager hensyn til trafikafvikling, men også til udvikling i hele landet, når vi prioriterer,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

Henrik Dam Kristensen peger på, at sjællænderne får en ny Storstrømsbro, og at forliget også afsætter penge til en letbane ad Ring 3 omkring hovedstaden.

Dagens Gossip