Bugnende pengetank hos pensionsselskabet ATP

ATP Koncernen opnåede i 2013 et resultat på 11,6 milliarder kroner og udloddede 2,5 milliarder kroner til nuværende pensionister, oplyser pensionsgiganten.

ATP’s investeringsforretning leverede et resultat på 12,2 milliarder kroner, svarende til en forrentning på af bonuspotentialet på 14,5 procent. Resultatet øger ATP's reserver fra 84 milliarder kroner til 93 milliarder kroner.

- 2013 var et godt år for ATP’s medlemmer. Vi forhøjede pensionen for de nuværende pensionister, og vi skabte et fint afkast i vores investeringsforretning. Vi er meget tilfredse, siger ATP’s direktør, Carsten Stendevad.

Med et samlet resultat af investering og afdækning på 11,9 milliarder kroner er bestyrelsens mål for afkast opfyldt for 2013.

Alle ATP’s fem risikoklasser gav et positivt resultat, og især investeringerne i børsnoterede danske aktier bidrog markant til årets resultat med et afkast på 6,5 milliarder kroner, svarende til 52 procent.

ATP er Danmarks største pengetank. 4,7 millioner danskere sparer op som et ekstra tilskud til deres folkepension gennem den lovpligtige arbejdsmarkedets tillægspension.

Ved udgangen af 2013 modtog 915.300 pensionister ATP Livslang Pension, og ATP udbetalte i alt 12,7 milliarder kroner. For over halvdelen af landets mere end en million folkepensionister er ATP den eneste pensionsindtægt ud over folkepensionen.

Det fulde årlige ATP Livslang Pension for en 65-årig var 24.200 kroner, hvilket svarer til folkepensionens grundbeløb.

ATP's samlede formue er nu på 592 milliarder kroner. ATP er en af de pensionskasser, der skyder ny kapital ind i Dong sammen med PFA og Goldman Sachs. ATP indskyder 2,2 milliarder i den statslige energikoncern.

ATP-direktøren vil ikke direkte ind på balladen om medinvestoren Goldman Sachs.

- Vi ser det, som at vi har investeret i Dong, og vi har vurderet den risiko, der er i den investering og besluttet at købe en mindre del af Dong, siger han til Ritzau Finans.

Han understreger, at ATP ikke har valgt Goldman Sachs, men har valgt at investere i Dong.

- Det sker i tillid til vores medinvestorer, hvor staten jo er den største, fremhæver Carsten Stendevad.

/ritzau/

Dagens Gossip