Butiksansattes timeløn vokser halvanden krone i år

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv og HK Handel har indgået en treårig overenskomst, der blandt andet giver 110.000 butiksansatte i detailhandlen en lønstigning på i alt 4,95 kroner over tre år.

Mindstebetalingssatsen til faglærte, der i dag udgør 107,47 kroner, forhøjes pr. 1. marts i år med 1,50 kroner, pr. 1. marts 2015 med 1,65 kroner og pr. 1. marts 2016 med 1,80 kroner.

Dansk Erhverv og HK Handels aftale giver, foruden løftet i minimallønnen, bedre muligheder for efteruddannelse og forenklinger i forståelsen af arbejdstidsreglerne.

Der er i aftalen også godt nyt til kommende forældre, idet den dikterer, at forældre af samme køn får lige adgang til forældreorlov.

Derudover forlænges forældreorloven med løn fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde fem uger, og de resterende tre ugers orlov enten ydes til den ene eller anden forælder.

Loftet for løn under forældreorlov forhøjes endvidere fra 135 kroner til 140 kroner.

Således er den nye aftale på flere områder tilsvarende den overenskomst, der faldt på plads i sidste weekend mellem arbejdsgiverne i Dansk Industri og lønmodtagerne i den faglige paraplyorganisation CO-industri.

Direktør i Dansk Erhverv Laurits Rønn siger i en kommentar om aftalen:

- Samlet set er vi tilfredse med den indgåede aftale, som giver forenklinger og ligger fint i forlængelse af aftalen fra 2012, når man ser på udviklingen i virksomhedernes omkostninger.

Han understreger, at særligt det at der er tale om en treårig aftale, og at overenskomsten samlet set medvirker til at genoprette virksomhedens konkurrenceevne, er de vigtigste forhold ved aftalen for arbejdsgiverne.

Formand for HK Handel, Per Tønnesen, er også tilfreds med aftalen.

- Vi er tilfredse med den fælles ambition med arbejdsgiverne om at gøre noget ved den store stigning i deltidsjob, siger han i en kommentar.

- Det her er første skridt på vejen til flere fuldtidsansatte, og det giver os mulighed for at holde de enkelte virksomheder fast på, om de har afsøgt mulighederne for at give medarbejderne flere timer, inden de ansætter flere deltidsansatte.

Overenskomsten ventes at indgå i det forslag, som sendes til urafstemning blandt de cirka 600.000 ansatte i den private sektor mellem 1. marts og slutningen af april.

/ritzau/

Dagens Gossip