Byggeriet: Små firmaer overvældes af regler

Arbejde i små virksomheder er farligere end i store.

Ifølge en ny stor undersøgelse af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats svarer knap hver fjerde mindre virksomhed, at de ikke har gennemført en arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV, inden for de seneste tre år.

Undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø skaber ærgrelse i Dansk Byggeri, selvom det ikke kom helt bag på organisationen.

- Det er desværre noget, vi havde på fornemmelsen. Når man ser på ulykker, så har små virksomheder flere ulykker end store, men når det er sagt, er det ikke bare noget, vi er ligeglade med. Det er noget, vi gerne vil have styr på, for APV'en er et rigtig godt værktøj for virksomhederne, siger arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen til Newspaq og uddyber:

- Regler og love kan ofte virke enormt overvældende for små virksomheder med tre eller fire ansatte. Man oplever det som noget, der kun er sat i verden for at besværliggøre tilværelsen, men APV'en er faktisk et værktøj, som giver overblik over en arbejdsproces. Det kan give gevinst på bundlinjen.

Ifølge en arbejdsmarkedsforsker ligger ansvaret hos både arbejdsgiver og arbejdstager.

- Jeg mener, det er et adfærdsproblem. Der er ledelser, der ikke har set lyset, og der er tillidsrepræsentanter og fagforeningsrepræsentanter, der ikke satser nok på det her. Det her er lovpligtigt, det vil sige, at det er noget man skal, siger Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet til Newspaq.

Han henviser til, at området blev styrket med arbejdsmiljøloven fra 2010, men at loven i sig selv ikke løser noget:

- APV'en er blevet indført, for at den kunne bruges af både arbejdsgiver og lønmodtager for at forbedre arbejdsmiljøet. Der, hvor man ikke har en tillidsrepræsentant, eller hvor arbejdsgiver ikke kan se en idé med det, typisk i små virksomheder, bliver det ikke en del af arbejdspladsen. Derfor påhviler der alle parter en vigtig opgave i at bruge APV'en, siger Jørgensen.

Dansk Byggeri anbefaler de små virksomheder at søge hjælp, hvis de ikke selv kan finde ud af at få lavet en arbejdspladsvurdering.

- I Dansk Byggeri har vi nogle APV-startpakker, hvor man kan download skemaer og eksempler, som kan hjælpe lederen igennem, hvad man skal huske at overveje, når man udfører arbejdet, siger arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen.

Hun henviser også til de otte Byggeriets Arbejdsmiljøbusser, som virksomheder kan få hjælp og rådgivning fra.

Undersøgelsen er baseret på svar fra mere end 3.600 danske virksomheder fordelt på 36 brancher.

 

Dagens Gossip