Cafe Vanilla: Politiet dropper sag mod Tommy Kamp i Køge

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi har i dag besluttet at droppe sagen mod den tidligere lokalpolitiker Tommy Kamp i Køge, samt to restauratører.

Årsagen til at tiltalen nu er opgivet er, at beviserne simpelthen ikke er stærke nok, oplyser advokaturchef Morten Frederiksen fra Anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi som afslutning på sagen.

Sagen har været kendt som en sag om mulig bestikkelse og bedrageri med henblik på at opnå bevilling til udeservering for ”Café Vanilla” på Køge Torv.

Baggrunden er, at anklagemyndigheden har modtaget nye oplysninger i sagen fra forsvarerne for de to restauratører.

Ifølge oplysningerne mener de to restauratører sig ikke snydt af Tommy Kamp, idet de hele tiden har været helt på det rene med, at han ikke personligt havde mulighed for at udvirke den omhandlede kommunale tilladelse.

Baggrunden for, at de bespiste ham og gav ham forskellige gaver var alene udsigten til, at han muligvis kunne fremme deres sag ved almindelig lovlig lobbyvirksomhed i det kommunale miljø.

De kan herefter ikke erkende forsøg på bestikkelse, for på denne måde at opnå en tilladelse, som de ellers ikke ville være berettigede til.

Betydningen af de nye oplysninger er endvidere, at de to restauratørers forklaring herefter ikke længere belaster den bedrageritiltale tidligere lokalpolitiker, hvilket har været en væsentlig forudsætning for tiltalen imod ham.

Situationen er således herefter den, at det imod de tiltaltes bestemte benægtelse ikke vil være muligt at føre et bevis, der er tilstrækkeligt til domfældelse.

- Anklagemyndigheden har modtaget nye oplysninger i sagen som betyder, at straffesagen må falde bort. De to restauratører mener sig nu ikke snydt af den tidligere lokalpolitiker og kan derfor ikke længere erkende sig skyldige i forsøg på bestikkelse. Det vil derfor ikke være muligt at bevise, at der er foregået noget strafbart mellem de tre personer, siger advokaturchef Morten Frederiksen.

Han henviser til, at efterforskningen ikke i øvrigt har tilvejebragt oplysninger mod restauratørerne og den tidligere lokalpolitiker, der imod de pågældendes bestemte benægtelse vil kunne føre til domfældelse.

Anklagemyndigheden har derfor tilbagekaldt sagen fra Retten i Roskilde, hvor den var planlagt til at blive afviklet over seks retsdage i maj og juni 2012.

- Anklagemyndigheden skal sørge for, at strafskyldige bliver draget til ansvar ved domstolene, men også sikre, at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. På baggrund af den seneste udvikling i sagen bliver der derfor ingen straffesag,« forklarer Morten Frederiksen.

Cafe Vanilla-sag i overblik

Midt- og Vestsjællands Politi indledte efterforskningen i sagen i marts 2011, da restauratørerne forklarede at lokalpolitikeren igennem en fireårig periode fra dem havde modtaget bestikkelse i form af gratis beværtning på deres café samt flere gaver, mod at den tidligere politiker sørgede for, at caféen fik tilladelse fra kommunen til udeservering på Køge Torv.

Efterforskningen i sagen har understøttet, at der mellem restauratørerne og den tidligere lokalpolitiker har bestået et helt særligt forhold, og at lokalpolitikeren har modtaget en række forskelligartede ydelser fra restauratørerne, herunder bl.a. beværtning på deres café.

Efterforskningen har endvidere vist, at der ikke er tegn på, at der er foregået ulovligheder i Køge Kommune i forbindelse med tildelingen af tilladelser til udendørsserveringer på Køge Torv.

Der er heller ikke fremkommet oplysninger, der støtter, at den tidligere lokalpolitiker på retsstridig måde har forsøgt at påvirke den politiske beslutningsproces i kommunen vedrørende tildelingen af tilladelser til torveservering.

Efterforskningen har ikke tilvejebragt vidneforklaringer eller andre sikre beviser for, hvad der har været baggrunden for de dispositioner og handlinger, som restauratørerne og den tidligere lokalpolitiker har foretaget. Det er således kun sagens tre personer der ved, hvad der er foregået og hvorfor det er foregået.

Anklagemyndighedens beslutning om at rejse tiltale i sagen - hvilket skete ved anklageskrift af 29. november 2011 - hvilede på en forudsætning om, at restauratørerne erkendte, at de havde haft til hensigt at bestikke den tidligere lokalpolitiker for derigennem at opnå fordele, som de ellers ikke lovligt ville være berettiget til, og at de troede, at han kunne skaffe dem udeservering på Køge Torv.

Denne forudsætning er nu ikke længere opfyldt. Sagen rejser spørgsmål om grænsen imellem strafbar bestikkelse og lovlig lobbyvirksomhed. I den forbindelse er det afgørende, hvilke forestillinger de to restauratører havde og hvad de forventede og havde til hensigt at opnå ved at yde gaver og gratis bespisning til den tidligere lokalpolitiker.

Politiet har siden sagens start forgæves forsøgt at få netop disse problemstillinger uddybet gennem yderligere afhøring af de to restauratører, der imidlertid ikke har ønsket at medvirke hertil.

Dagens Gossip