Chef for krigsforbrydertribunal belastet af lækkede dokumenter

Dokumenter fra 2003 fra WikiLeaks viser ifølge avisen, at Theodor Meron forsøgte at få USA til at få afskediget chefanklager Carla Del Ponte, som retsformanden beskyldte for at sabotere USA og Ruslands ønske om at afvikle tribunalet.

»Meron opfordrede den amerikanske regering til at modsætte sig fornyelsen (af Del Pontes mandat, red.) og tog forbehold mod en forlængelse på et år af hendes mandat,« hedder det ifølge Information i dokumenter fra ambassaden til USAs udenrigsministerium, hvoraf det også fremgår, at »Meron er den amerikanske regerings absolut vigtigste aktiv ved tribunalet«.

»Blandt mine tidligere kolleger er det opfattelsen, at retsformanden tager imod instruktioner fra USAs regering. Og WikiLeaks-dokumenterne gør det svært for ham at modbevise den påstand,« siger en tidligere juridisk rådgiver ved domstolen til avisen.

Ifølge Frederik Harhoff har USA presset på for hurtigere sagsbehandling. Han hævder i sit brev, at den nylige frifindelse af to kroater og tre serbere strider mod en retspraksis, der kan stille øverstbefalende til ansvar for underordnedes krigsforbrydelser i Eksjugoslavien.

Dokumenterne fra Wikileaks belaster retsformanden, erkender hans forsvarere.

»Jo, de er kompromitterende, men de beskriver ham ikke som USAs marionet,« siger Kevin Jon Heller, lektor ved Melbourne Law School, ifølge Information.

Dagens Gossip