Per Clausen: Al snak om svigt må være slut

Diskussionen om, hvorvidt Enhedslistens folketingsgruppe og hovedbestyrelse svigtede partiets principper, da EL sidste år indgik en finanslovaftale med regeringen, må nu forstumme.

Det mener gruppeformand og medlem af hovedbestyrelsen, Per Clausen, efter at Enhedslisten på sit årsmøde har valgt en ny hovedbestyrelse, hvor et flertal bakker op om partitoppens linje.

- Hvis man ser på den politiske sammensætning, så tror jeg ikke, der er den store forskel på den nye og den gamle hovedbestyrelse.

- Det vil sige, at al snak om, at vi skulle have svigtet og brudt med tidligere årsmødebeslutninger, må jo nu være slut, siger Per Clausen.

Det var på forhånd imødeset med spænding, om de såkaldte "hard-linere" i Enhedslisten, der blandt andet har kritiseret finanslovaftalen, ville blive stærkere repræsenteret i partiets magtfulde hovedbestyrelse, der skal godkende store politiske beslutninger.

Men det blev altså ikke tilfældet, selvom årsmødet valgte enkelte nye kritiske røster ind blandt de 25 hovedbestyrelsesmedlemmer.

Det gælder blandt andet Jeanne Toxværd, der skarpt har kritiseret finanslovaftalen.

På årsmødet var hun desuden en af stillerne til flere ændringsforslag, der ville åbne for, at en socialistisk omvæltning af samfundet skal kunne ske gennem revolutioner som i Libyen og Egypten og ikke nødvendigvis ved frie, demokratiske valg.

Forslagene blev nedstemt på årsmødet, og efter at være valgt ind i hovedbestyrelsen har Jeanne Toxværd dæmpet retorikken.

- Det, som vi har vedtaget på årsmødet, det er jo partiets holdning og partiets mening, så det vil jeg til enhver tid bakke op om.

Spørgsmål: Hvad er din personlige holdning til, om en omvæltning af samfundet skal ske ved frie, demokratiske valg eller ej?

- Jeg siger det ikke. Jeg gider ikke gå ind i det.

Spørgsmål: Så du vil ikke bakke op om det forslag, du var medforslagsstiller på?

- Det har årsmødet forkastet, og så bakker jeg op om den politik, der er vedtaget.

Per Clausen har ingen kommentarer til, at Enhedslisten har fået et nyt hovedbestyrelsesmedlem, som har sat spørgsmålstegn ved de demokratiske spilleregler.

- De delegerede har valgt dem, de har valgt, og jeg har ikke lyst til at kommentere de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer, om deres politiske standpunkter er gode eller fornuftige, siger han.

/ritzau/

Dagens Gossip