Corydon: Digitalisering giver nemmere hverdag

Frem mod 2020 skal den offentlige sektor digitaliseres i stor stil, og det vil ifølge finansminister Bjarne Corydon (S) skabe en mere enkel hverdag for millioner af danskere.

»På tværs af den offentlige sektor blander vi nu blod på hurtigt at udbrede de effektive løsninger til hele landet. Dermed kan borgerne se frem til en nemmere hverdag og mere selvbestemmelse over eget liv. Samtidig betyder det her, at der frigøres penge til at styrke fællesskabet. Det synes jeg er værd at glæde sig over,« siger finansministeren i en pressemeddelelse.

Socialminister Annette Vilhelmsen (SF) mener ligeledes, at strategien vil føre til en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. Hun er ikke nervøs ved udsigten til, at de berømmede »varme hænder« i visse tilfælde erstattes af kølige robotter.

»Jeg tror på, at den ny teknologi giver borgere nye muligheder, større selvhjulpenhed og mere livskvalitet. Og den vil også lette arbejdet for medarbejderne. Teknologien kan og skal være med til at udvikle den offentlige sektor – også på det sociale område,« siger Annette Vilhelmsen.

Digitaliseringsstrategien er udviklet i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Begge organisationer ser frem til at føre den ud i livet.

»I Kolding har man gode erfaringer med spiserobotter, ligesom vi ved, at vasketoiletter kan være en mere værdig løsning for ældre. Arbejdet er godt i gang i kommunerne, og som led i denne strategi har kommunerne etableret et videnscenter, så de gode erfaringer og muligheder bliver udbredt til alle, der kan få fornøjelse af dem,« siger KL-formand Erik Nielsen (S).

Formanden for sundhedsinnovationsudvalget i Danske Regioner, Poul Müller (K), er især begejstret for satsningen på telemedicin, der blandt andet betyder, at en patients tilstand kan overvåges elektronisk i eget hjem.

»Regionernes mål er, at telemedicin i 2020 er en helt naturlig del af driften i sundhedsvæsenet, men det kræver, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet mellem sygehuset, den kommunale hjemmepleje og almen praksis,« siger Poul Müller.

Digitaliseringen af den offentlige sektor skal bidrage til Vækstplan DKs målsætning om at frigøre 12 milliarder kroner ved modernisering af det offentlige frem mod 2020.

Dagens Gossip