Corydon presset til dagpengeløsning inden onsdag

Ifølge den såkaldte 30 dages-regel skal et lovforslag nemlig fremsættes senest 30 dage før, Folketinget går på sommerferie, og på tirsdag er der netop 30 dage tilbage af dette folketingsår.

Torsdag begyndte forhandlingerne om en løsning for de cirka 30.000 personer, der står til at falde ud af dagpengesystemet i år, og selvom der er væsentlige uenigheder om finansieringen af forslaget, så skal parterne nok blive enige. Det vurderer Radio24syvs politiske redaktør, Jesper Termansen.

»Regeringen kan ikke leve med at være i en situation, hvor forhandlingerne med det parlamentariske grundlag bryder sammen, og man må finde en løsning med Dansk Folkeparti,« siger han.

Både Enhedslisten og finansministeren gav torsdag udtryk for, at de vil arbejde hurtigt for en løsning.

»Det er et forløb, der kommer til at gå ret hurtigt, fordi det haster med at finde en løsning for de mennesker, der står til at falde ud af systemet og har nul kroner at leve af fra 1. juli,« sagde Johanne Schmidt-Nielsen, der ikke regner med, at hun får »ret meget pinseferie«.

Bjarne Corydon håber på en løsning, inden pinsen er omme.

»Det ville være fornuftigt, rigtigt og stabilt at nå en løsning i løbet af pinsen,« sagde Bjarne Corydon.

Parterne mødes, efter at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) tirsdag fremlagde regeringens udspil til en dagpengeløsning, der lægger op til, at de dagpengemodtagere, der er i fare for at ruge ud af systemet, får en ny, midlertidig arbejdsmarkedsydelse med en lavere sats end de nuværende dagpenge. Ydelsen skal gælde fra 1. januar 2014 og frem til udgangen af 2016, og samtidig forlænges dagpengemodtagernes uddannelsesordning et halvt år fra 1. juli.

Pengene hentes ved et forøget a-kassekontingent, men den form for finansiering er Enhedslisten ikke tilfreds med.

»Enhedslisten vil sige, at det ikke er rimeligt, at rengøringsdamen i FOA ud af sin sparsomme lønforhøjelse skal finde ekstra midler til en ringere dagpengeydelse,« siger Jesper Termansen, der forventer, at regeringen dog har forudset kritikken, således at der allerede ligger en alternativ finansieringsskitse, som kan binde parterne sammen.

»Regeringen vil forsøge at få Enhedslisten til at æde en af de to oprindelige finansieringsmodeller. Men kritikken fra Enhedslisten er så betydelig, at det kan ende med, at regeringen må give sig på begge punkter,« siger han.

Et andet stridspunkt mellem parterne er den kommission, som regeringen vil have til at fremlægge en vurdering af dagpengesystemet. Regeringen venter vurderingen i foråret 2015, mens Enhedslisten ønsker den færdig ved årsskiftet. Det krav kan være svært at blive enige om, fordi kommissionen er bundet af, at dens anbefalinger tager udgangspunkt i de økonomiske rammer om den eksisterende dagpengereform fra 2010, der blev vedtaget af VK-regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale.

Dagens Gossip