Dagens Guide: Sådan er de nye parkeringsregler

En ændring af færdselsloven betyder nye parkeringsregler og højere afgifter på flere af lovovertrædelserne. Den 20. februar vedtog Folketinget ændringer, der hovedsageligt omhandler standsning og parkering. Reglerne trådte i kraft 1. marts.

Den nye lov betyder blandt andet at:

Indenfor tættere bebygget område, det vil sige indenfor byzonetavler, er det IKKE tilladt at standse eller parkere, helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti eller yderrabat.

Bliv ven med Dagens Biler på Facebook - Klik her

Det betyder at:

Indenfor de med byzonetavler afmærkede områder bliver det forbudt at parkere med nogen del af køretøjet på fortovet. Bilisterne skal parkere langs kørebanens kant i kørselsretning.

Det er stadig forbudt at parkere i modsat side mod kørselsretning, undtaget på  mindre befærdede og ensrettede veje.

Inden for byzonen bliver det også forbudt at standse eller parkere i yderrabatten. Dette betyder i praksis, at det er forbudt at standse og parkere uden for kørebanen, alle steder hvor der er et areal ind til en fysisk forhindring i form af en hæk, grøft, et hus eller lignende. Det er også forbudt at køre ind over/krydse fortov og cykelsti, hvis ikke der er en godkendt overkørsel.

Læs også: Nye P-regler gør det nemmere for bilisterne

Det er fortsat tilladt for køretøjer under 3500 kg at standse eller parkere hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov udenfor tættere bebygget område.

Der må ikke standses eller parkeres 5 meter før udkørsel fra cykelsti, der løber langs kørebanen. Ligeledes må der ikke standses eller parkeres 5 meter før og efter en krydsende cykelsti.

Det betyder at:

Det er forbudt at standse eller parkere fem meter før og fem meter efter udkørslen til en cykelstis udmunding, som er tværgående i forhold til vejbanen. Ved en cykelsti som løber langs kørebanen er det stadigvæk forbudt at standse eller parkere foran udmunding og 5 meter foran.

Endvidere forhøjes afgiften til 1020 kr. for parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendomme, samt ulovlig parkering på parkeringspladser, der er reserveret til personer med handicap.

Der kan for overtrædelser pålægges én afgift i døgnet, dog kan der for samme overtrædelse højst pålægges 3 afgifter i alt.

Det betyder at:

Det udløser en ny parkeringsafgift, hvis man fortsat holder ulovligt parkeret 24 timer efter første pålagte afgift. Der kan i alt gives tre afgifter for den samme ulovlige parkering.

På private parkeringsområder bliver der indført en ny bekendtgørelse. Det betyder bedre og mere ensartet skiltning på de private, offentligt tilgængelige parkeringsområder.

Et køretøj som hensættes grundet uheld eller tekniske fejl på et sted, hvor der er et standsnings- eller parkeringsforbud, vil blive anset for ulovligt parkeret efter 18 timer. Dette er kun gældende, hvis det er en fejl, som føreren ikke kunne afhjælpe som for eksempel manglende brændstof og punktering. Man skal stadigvæk kunne dokumentere, at man aktivt har foretaget sig noget for at få køretøjet fjernet.

Kilde: Parkeringskontrol Nord.

Dagens Gossip