Dagens kendte: Se hvem der har fødselsdag den 10. november 2013

Fodboldspiller Andreas Laudrup, 23.

Skuespiller, kunstnerisk leder Mads Wille, 42.

CEO Poul Blaabjerg, 53. - Direktør, cand.scient.adm. Torben Christensen , 54. - Kontorchef, cand. scient. Helle Meyland, 55. - Chefredaktør, direktør Erik Bjerager, 55. - Chefredaktør, adm. direktør Lars Vesterløkke, 56. - Journalist Jan Hedegaard, 57. - Professor, overlæge, dr.med. Susanne Krüger Kjær, 58. - Billedkunstner Jon Gislason, 58. - Sceneinstruktør, skuespilchef Emmet Feigenberg, 59.

Professor, dr.scient. et med. Mikael Esmann, 60. - Afdelingschef Mogens Hansen, 61. - Afdelingslæge Bjarne Bøgelund-Andersen, 62. - Centerdirektør, professor, overlæge, dr.med. Bent Ottesen, 64. - Fhv. direktør Mette Bligaard, 69.

Overlæge, dr.med. Erik Christian Jansen, 70. - Møbelarkitekt Ebbe Gehl, 71. - Art Director Lise-Lotte Holmbäck, 73. - Billedkunstner Inge-Lise Koefoed, 74. - Direktør Jørgen Windelev, 75. - Fhv. landsantikvar Arne Thorsteinsson, 75. - Fhv. biskop Hans Jacob Joensen, 75. - Fhv. højesteretspræsident Jacques Hermann, 79. - Gårdejer Erik Skovgaard Kristensen, 79.

Bestyrelsesformand Ole Stangegård, 80. - Fhv. overportør Jacob Lenhard Hansen, 80. - Kommandør Ulrik Luckow, 81. - Fhv. direktør Hans Chr. Østergaard, 82. - Fhv. adm. direktør, civilingeniør Christian Mørup, 82. - Fhv. kriminaldommer Flemming Jacobsen, 83. - Sceneinstruktør, skuespiller Asger Bonfils, 85. - Grosserer Klaus Baess, 89.

Professor, overkirurg, dr.med. Flemming Lund, 93. - Fhv. overbibliotekar Hans Møller, 95.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip