Dagpenge skal være rød valgtrumf

Regeringen vil nedsætte en kommission, som skal komme med et bud på et mere moderne dagpengesystem, og i både Socialdemokraternes og SFs top er forventningen, at kommissionens forslag meget vel kan danne grundlag for partiernes næste valgprogram, erfarer Berlingske.

Dermed tegner der sig allerede nu et billede af, at dagpengespørgsmålet kan blive et af de vigtigste spørgsmål ved næste valg.

Særligt i SF har man ifølge Berlingskes oplysninger lagt i kakkelovnen til en ændring af dagpengereglerne.

»Når det gælder dagpenge, beskæftigelse og velfærdsydelser vil det frem mod et valg blive tydeligere og tydeligere, hvor vi står, og hvor højrefløjen står. Og det er muligt, at den nye kommission kan bygge op til det,« siger SF-formand Annette Vilhelmsen (SF).

Og blandt flere socialdemokrater lyder der en åben opfordring til at gå til valg på ændrede dagpengeregler.

»Det er helt oplagt. Socialdemokratiet skal klart og tydeligt vise, at der er et socialdemokratisk alternativ til den politik, som Lars Løkke (V) står i spidsen for,« siger S-folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (S).

Fødevareordfører Orla Hav (S) er enig. Han håber, at man vil ændre på genoptjeningsreglerne og mener, at en ny dagpengepolitik vil have appel til rigtigt mange potentielle vælgere.

»Jeg ser gerne, at det her indgår i debatten forud for et folketingsvalg, fordi jeg tror, at det vil trække nogle af forskellene op mellem partierne,« siger han.

Dagpengekommissionen skal aflevere sine anbefalinger i foråret 2015. Og ifølge centrale regeringskilder er deadlinen ikke tilfældig, da næste folketingsvalg skal afholdes inden efteråret samme år.

Et dagpengevalg kan sætte samarbejdet mellem S, SF og de Radikale på en ny prøve. R-toppen ønsker ikke at ændre fundamentet for dagpengereformen fra 2010 og lægger vægt på, at kommissionen ikke må foreslå ændringer, der medfører en »højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse eller svækkelse af de strukturelle offentlige finanser.«

»Kommissionen får brede rammer, men får samtidig den præmis, at det er inden for den nuværende økonomi og dermed også nogle klare begrænsninger på, hvad man kan komme med af forslag. Man kan ikke bare foreslå en lempelse hist og pist,« siger uddannelsesminister Morten Østergaard (R).

I både S og SF hæfter man sig imidlertid ved, at andre reformer – for eksempel en reform af beskæftigelsesindsatsen – vil kunne skabe rum til nye dagpengeløsninger. På den baggrund forudser flere medlemmer af regeringspartierne en hård armlægning om sammensætningen af kommissionen og kommissoriet, som udstikker rammerne for arbejdet.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) mener, det er for tidligt at tale om indholdet af det kommende valgprogram.

»Men vi ser fordomsfrit på det her, ellers ville vi ikke have nedsat en kommission,« siger statsministeren.

Dagens Gossip