Danmark får del i EU-milliarder til forskning

EUs Ministerråd og Europa-Parlamentet er nået til enighed om forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020, som blev etableret under det danske formandskab i 2012 og er en af verdens største forskningssatsninger. Det betyder, at Danmark kan forvente at modtage cirka 1,5 milliarder kroner i gennemsnit om året til forskning og innovation fra EU.

»Programmet har mere fokus på globale udfordringer og stiller europæisk og dansk forskning meget bedre i den globale konkurrence med stærke forskningsmiljøer i først og fremmest Asien og USA. Med et øget fokus på innovation og den bedste forskning i Europa skal Horizon 2020 bidrage til at skabe resultater og løsninger, som kan skabe vækst i Europa og hjælpe os ud af den aktuelle økonomiske krise,« siger uddannelsesminister Morten Østergaard (R) i en pressemeddelelse.

Aftalen indeholder ifølge Uddannelsesministeriet væsentlige regelforenklinger og afbureaukratisering, der blandt andet gør det lettere for små og mellemstore virksomheder at søge tilskud til innovationsprojekter både alene og i samarbejde med forskningsinstitutioner.

Uddannelsesministeriet forbereder desuden en øget indsats for at få danske forskere og virksomheder til at deltage i Horizon 2020.

»Jeg håber, at danske forskere og virksomheder vil udnytte de gode muligheder for at få finansieret nye forsknings- og innovationsprojekter, der kan omsættes til produktion og nye arbejdspladser i Danmark,« siger Morten Østergaard.

Den endelige aftale bliver vedtaget af EUs Ministerråd og Europa-Parlamentet i løbet af de kommende måneder.

Dagens Gossip