Danmark høster anerkendelse for trafiksikkerhed

»Jeg håber, at prisen vil give alle aktører inden for dansk færdselssikkerhed yderligere inspiration og gåpåmod til at fortsætte indsatsen med at nedbringe antallet af trafikdræbte,« udtaler ministeren i en pressemeddelelse.

Justitsministeren bruger også lejligheden til at pege på et af de områder, hvor der skal sættes ind i de kommende år.

»Når forholdet mellem fart og omfanget af konsekvenserne ved et uheld veldokumenteret følges ad, tror vi på, at det er vigtigt at fokusere på konsekvenserne ved at køre for hurtigt, også selv om det ikke er en yderliggående overskridelse,« siger han.

Færdselssikkerhedskommissionen , der siden 1989 løbende har udgivet nationale handlingsplaner for at opnå bedre færdselssikkerhed, offentliggjorde i maj en ny handlingsplan frem mod 2020. Målet er, at der i 2020 højest må være 120 dræbte, 1.000 alvorligt tilskadekomne og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken.

Ifølge Vejdirektoratet var 2012 det første år i nyere tid, hvor færre end 200 mennesker mistede livet i den danske trafik.

Dagens Gossip