Danmark i bund med lønstigninger

Dermed er der nu kun syv andre lande inden for EU, der har en mere afdæmpet lønstigning end Danmark, og det er eksempelvis stærkt kriseramte lande som Cypern, Spanien, Portugal og Irland. Men også Slovenien, Slovakiet og Holland. De højeste lønstigninger i EU ses i Rumænien, hvor lønmodtagerne har kunnet glæde sig over solide lønhop på 8,6 procent over det sidste år.

I alle de 17 eurolande under ét, er lønnen steget 1,6 procent, men i Tyskland er fremgangen helt oppe på 3,5 procent, hvilket burde sætte endnu mere skub i det private forbrug i Europas klart største økonomi. Sker det, kan det være med til at skabe økonomisk fremgang i mange andre lande også, eftersom Tyskland udgør mere end 25 procent af hele euroområdet. Den danske produktivitet menes også at være steget lidt de senere år, men endnu foreligger der ikke endelige og sikre tal fra 2012.

Da euroen og dermed også den danske krone er blevet svækket en del over det sidste års tid, er der ingen tvivl om, at dansk lønkonkurrenceevne er inde i en god gænge, og er ved at indhente noget af det store tab, der skete på dette område i en længere årrække frem til 2010.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - Klik her og vær med nu

Samlet ligger den danske lønudvikling således lige nu lige så meget under den udenlandske, som den lå over i de gode år fra 2006 til 2008.

Også på det offentlige arbejdsmarked er lønudviklingen taget betydeligt af, men lige siden 2009 er de offentlige lønninger steget mere end de private. Det vil dog via en særlig reguleringsordning blive modregnet i år, hvorfor der kun er udsigt til en yderst moderat lønfremgang på det offentlige område.

Trods dette kan de fleste dog se frem til en lille stigning i reallønnen i år. Priserne ventes således kun at stige med omkring 0,8 procent i hele 2013, og det skyldes blandt andet lidt lavere afgifter på visse varer, men også faldende priser på blandt andet energi, samt den store mængde af ledig kapacitet i dansk økonomi.

Dagens Gossip