Danmark og Grønland skal samarbejde om uran-udvinding

Arbejdsgruppen, der er nedsat af regeringen, anbefaler blandt andet, at de danske myndigheder skal modtage alle relevante oplysninger for at sikre de udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske interesser, samt at det bliver belyst, hvordan de nye systemer for eksportkontrol bliver udført, og hvorvidt der skal foregå strålingsbeskyttelse.

Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) roser i en pressemeddelelse rapportens konklusioner.

»Det glæder mig, at der er opnået enighed om en fælles dansk-grønlandsk rapport fra uranarbejdsgruppen. Det sender et stærkt signal om den fælles forståelse, at eventuel udvinding og eksport af uran kræver tæt samarbejde mellem Danmark og Grønland. Det skal sikres, at udvinding og eksport af uran i givet fald kommer til at ske efter de højeste internationale standarder. Vi vil ikke kunne forsvare, hvis lemfældighed fører til forurening eller at uran falder i de forkerte hænder. Grønland kan selv beslutte at ophæve nul-tolerancepolitikken, men udvinding og eksport af uran vil have betydning for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken, som er rigsanliggender,« siger han i en pressemeddelelse.

Regeringen nedsatte i foråret 2013 uranarbejdsgruppen for at belyse konsekvenserne af udvinding og eksport af uran, hvis den grønlandske nul-tolerancepolitik bliver ophævet. Grønland fører lige nu en nul-tolerancepolitik i forhold til brydning af det radioaktive grundstof, som betyder, at der maksimalt må være 60 ppm (gram per ton) uran i den malm, der brydes.

1. januar 2010 overtog Grønlands Selvstyre selv råstofområdet, hvilket betyder, at de i dag råder over uranen. Men fordi uranen adskiller sig fra andre grundstoffer ved at være radioaktivt, er den danske regering og det grønlandske selvstyre tvunget til at samarbejde, foreslår rapporten.

»Der er områder, hvor Danmark og Grønland er enige om at være uenige: Det drejer sig grundlæggende om kompetencefordelingen mellem Grønland og Danmark efter grundloven og selvstyreloven. Men det er vigtigt, at denne uenighed ikke kommer til at stå i vejen for praktisk samarbejde. Det næste vigtige skridt er derfor hurtigt at nå til enighed om en samarbejdsaftale mellem Danmark og Grønland med blandt andet en informationsmekanisme, der sikrer, at rigets samlede udenrigs- forsvars- og sikkerhedspolitiske interesser kan varetages på forsvarlig vis,« siger Villy Søvndal.

Det er den nuværende grønlandske regering under ledelse af Aleqa Hammond, der ønsker at ophæve den grønlandske nul-tolerancepolitik. Om det sker, bliver afgjort 24. oktober, hvor det grønlandske landsting stemmer om at ophæve reglen.

Dagens Gossip