Danmark overbringer »vigtigt brev« til Sikkerhedsrådet

Det oplyser Udenrigsministeriet fredag på sin hjemmeside.

Brevet opfordrer Sikkerhedsrådet til omgående handling med henblik på at sikre kontrol over og efterfølgende destruktion af Syriens kemiske våben, og samtidig understreges behovet for at øge bestræbelserne på at finde en politisk løsning på konflikten. Endelig opfordrer koalitionen Sikkerhedsrådet til hurtigst muligt at henvise situationen i Syrien til Den Internationale Straffedomstol, ICC.

Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) kalder brevet »rigtig vigtigt« overfor Politiken, og på Udenrigsministeriets hjemmeside siger han følgende om opfordringerne fra den syriske oppositionskoalition:

»Det er konstruktive budskaber, som vi fra dansk side generelt støtter. Og derfor imødekom vi også koalitionens anmodning om, at Danmark oversendte brevet på koalitionens vegne. Oversendelsen falder i naturlig forlængelse af den hidtidige danske politiske støtte til den moderate syriske opposition,« siger Søvndal.

Han kalder desuden opfordringerne i brevet for opløftende signaler, som »forstærker håbet om reel bevægelse hen imod den politiske løsning, som vi alle ønsker«.

»Nu følger vi de videre bestræbelser i New York i de kommende dage, hvor vi forventer konstruktive forhandlinger, der kan føre til en stærk resolution fra Sikkerhedsrådet,« tilføjer udenrigsministeren.

Som ikke-statslig aktør er koalitionen ikke medlem af FN og kan derfor ikke selv formelt sende breve til Sikkerhedsrådet. Koalitionen kan dog anmode om, at en medlemsstat sender breve på dens vegne.

Storbritannien og Italien har ved tidligere lejligheder oversendt breve fra koalitionen til Sikkerhedsrådet. Brevet vil blive offentligt tilgængeligt på FNs hjemmeside.

Dagens Gossip