Dansk energipolitik foran omfattende forandringer

En total forandring af energipolitikken i form af et opgør med de nuværende støtteordninger til grøn energi. Så hårdt går Venstre til værks i sit forslag til en kommende energipolitik for årene efter 2020, der i stedet skal være baseret på markedsprincipper.

Det er solcellesagen, som Berlingske har afdækket de seneste uger, der har fået landets største parti til at gentænke sine planer på energiområdet.

»Diskussionen om solcellerne har vist, at der er brug for, at der bliver ryddet op i hele den her støttejungle. Vi er nødt til at tage et opgør med de nuværende regler og i stedet bruge markedet som instrument, så vi fremmer de vedvarende energikilder, der er de billigste. Vi må lade markedet afgøre, hvilke teknologier der skal fremmes,« siger Lars Chr. Lilleholt, Venstres energiordfører.

Se også: Venstre vil gøre op med støttesystem

I stedet for faste støttesatser vil Venstre sende mængden af vedvarende energi, der skal til, for at Danmarks ambitiøse klimamål kan nås, i udbud. Det skal sikre, at man vælger de billigste teknologier og løsninger samt fjerne spekulation i høje afregningspriser, som man har set i solcellesagen.

Et udbud kan i praksis ske ved, at udviklere som f.eks. elleverandører byder ind med projekter baseret på forskellige grønne teknologier.

En ny energipolitik er så vigtig for Venstre, at partiet ønsker drøftelserne om politikken for perioden 2020-2030 sat i gang efter sommerferien. Også selv om forligspartierne ifølge energiaftalen fra marts sidste år først skulle mødes i 2015 for at drøfte initiativer for perioden efter 2020.

Og kommer Venstre til magten efter det næste valg, vil man med sikkerhed gennemføre de markante forandringer, fastslår energiordføreren.

»Vi har som samfund sat os nogle meget ambitiøse målsætninger om, at vi skal være helt fri for fossile brændsler i 2050 og frem mod 2020 nå op på 35 procent vedvarende energi. Der skal laves nye aftaler, som rækker frem mod perioden 2020-2030, og der er i den grad brug for en grøn realisme, hvis vi skal nå de mål,« siger Lilleholt.

Hvis der er fagligt belæg og politisk ønske om at støtte en særlig teknologi, der er store fremtidsforventninger til, skal det dog fortsat kunne lade sig gøre i en kortere periode, mener Venstre:

»Der kan være brug for fødselshjælp i en periode, for eksempel op til fem eller ti år, hvor man giver en højere støttesats, fordi man politisk og fagligt ønsker at støtte en teknologi. Men derefter skal alle vedvarende energikilder over på et markedsbaseret system, hvor man f.eks. udbyder en mængde af energi, og så må markedet afgøre, hvilken teknologi der bliver fremmet. Vi skal som politikere ikke blande os i, hvilke teknologiske løsninger der bliver valgt,« siger Lilleholt.Dobbelt op på forskning

Det første, der står til at ryge, er støtten til landvindmøller, som i løbet af få år burde kunne klare sig på markedsbetingelser, mener Venstre. Nogle af de penge, der kan spares ved et billigere system, skal bruges til at fordoble forskningsindsatsen, så teknologierne kan komme endnu længere ned i pris.

»En del af den aftrappede støtte skal bruges til, at vi støtter forskning og udvikling på energiområdet. Vi er nået op på at bruge godt en mia. kr. på forskning og udvikling inden for energi, men det bliver vi nødt til at styrke yderligere. Vi skal langt højere op, en fordobling ville være fornuftigt. Det er den bedste måde, hvor vi sammen med erhvervslivet kan udvikle de vedvarende energiteknologier, der skal til,« mener energiordføreren.Minister åbner døren

Venstres udspil falder i god jord hos både Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, der mener, at det matcher glimrende med deres visioner for energiområdet.

Og klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) er parat til en diskussion af energipolitikken på den anden side af 2020.

»Jeg hilser det velkomment, at oppositionen tager initiativ til denne diskussion. Jeg er enig i, at vi har brug for at diskutere den langsigtede energipolitik i Danmark. Jeg er i princippet åben for at diskutere alle modeller og har kun én interesse, og det er at få en grøn omstilling, der er så billig og effektiv som mulig, og det er herligt, at oppositionen engagerer sig så meget i det spørgsmål,« siger Martin Lidegaard.

I midten af august tager ministeriet en midtvejsstatus på sine analyser, og så bliver de lavet færdige inden for et halvt års tid. Derefter er ministeren klar til at diskutere de næste pejlemærker for energipolitikken.

»Hvis vi udbød i dag, ville det nok være sådan, at vi kun kunne lave landvind. Men det er meget muligt, at vi går en tid i møde, hvor teknologierne er mere jævnbyrdige, og det er en spændende tanke,« tilføjer Martin Lidegaard.

Dagens Gossip