Dansk Erhverv: Politikerne har sovet i SU-timen

Sådan siger uddannelsespolitisk chef fra Dansk Erhverv, Jannik Schack Linnemann, efter EU-domstolen i Luxembourg torsdag afgjorde, at Tyskland ikke må afvise at give studiestøtte til statsborgere, der vil studere udenlands, selvom de har boet i Tyskland i mindre end tre år i træk.

Jannik Schack Linnemann forklarer, at EU-domstolen igennem de senere år ganske konsekvent har udvidet EU-borgernes mulighed for blandt andet at få sociale ydelser i andre lande.

»Allerede i juni sidste år blev den danske regel om, at man skal have opholdt sig i Danmark i to ud af 10 år for at få SU, de facto underkendt af EU-domstolen. Den nye dom understreger blot, at opholdskravet ikke kun er et problem for personer, der arbejder i Danmark, men faktisk, at den er et problem for alle EU-borgere i almindelighed,« siger Jannik Schack Linnemann.

Han vurderer, at udviklingen er relevant på alle velfærdsområder og påpeger, at EU-borgeres adgang til sociale ydelser i andre lande end deres oprindelsesland bliver bedre og bedre i takt med tiden – og at der vil være flere og flere, der benytter sig af denne adgang.

»Det er ikke nødvendigvis arbejdskraftens frie bevægelighed, der er problemet her, for den er nemlig med til at sikre velstand og fremgang. Det er snarere et problem, at de danske politikere ikke har været vakse nok ved havelågen, fordi de ikke har taget konsekvenserne af de regler, de selv er med til at gennemføre i EU-regi,« siger Jannik Schack Linnemann.

Dansk Erhverv mener, at dommen understreger det uholdbare i at opretholde en så let adgang til aldeles generøse ordninger som SUen.

»Vi er nødt til at få en fordomsfri debat om brugerbetaling, omlægning af SU til lån og afskaffelse af SU til det såkaldte fjumreår. Derfor bør forårets SU-aftale tages op til revision, så vi kan fremtidssikre vores velfærdssystem,« siger Jannik Schack Linnemann.

Dagens Gossip