Dansk modehus flytter lager til Polen og massefyrer

”Konkurrencen indenfor e-handel i Europa bliver skærpet i disse år, og vi vil sikre os, at vi også fremadrettet er blandt de bedste i Europa. Når vi i dag sammenligner vores pakkeomkostninger med konkurrenterne, så ligger vi højere på grund af det danske lønniveau. Og det er ikke holdbart, når konkurrencesituationen spidses yderligere til i fremtiden,” siger SmartGuys adm. direktør Nicolai Kærgaard.

Udflytningen af lageret til Polen betyder opsigelse af 120 lagermedarbejdere i Jyderup.

"Ved at drive lageret ud af Polen sikres det, at SmartGuy er bedst pr. lønkrone i forbindelse med håndtering af ind- og udgående pakker sammenlignet med de primæ re konkurrenter. Det vil give en konkurrence­mæssig fordel," påpeger SmartGuy.

Udflytningen ventes at bidrage med en årlig besparelse på 25 mio. kr. med virkning fra 2014 og koncernens EBITDA margin vil strukturelt blive forbedret med 5 pct. som følge af udflytningen.

Omkostningerne ved flytningen løber op i 20 mio. kr. og de omkostninger vil blive hensat som særlige poster i regnskabsåret 2012/13. SmartGuy vil endvidere nedskrivne på sine ejendomme i Danmark med 20 mio. kr. med virkning for regnskabsåret 2012/13.

SmartGuy har købt en næsten færdigbygget bygning i Polen, og forventer, at bygningen er fuldt klar pr. 1. juli. Investeringer i nyt lager og nyt driftsmateriel i Polen udgør 55 mio. kr.

Dagens Gossip