Dansk opfindelse vækker international opsigt

Danmarks Nationale Metrologiinstitut (DFM) har netop, som de første i verden, fået akkrediteret en helt ny og i princippet enkel metode; at etablere sporbarhed for måling af lav ledningsevne.

Ydelsen gør, at industrier, som anvender rent og ultra-rent vand i deres produktion, nu kan måle vandets renhed mere præcist end det hidtil har været muligt.

- Indtil nu har industrierne, som anvender rent og ultra-rent vand i deres produkter, målt på en indirekte måde, fordi der ikke har været bedre kalibreringsmetoder tilgængelige. Og derfor har de ikke kunnet være 100 procent sikker på vandets renhed, forklarer Hans Dalsgaard Jensen, som er ph.d. hos DFM og en af udviklerne bag den nye målemetode.

Men hvordan måler man egentlig, om vand er rent eller ultra-rent? Hans Dalsgaard Jensen forklarer:

- I rent vand er fjernet partikler, biologisk materiale og den største mængde af ioner, så der kun er en lille mængde opløste salte og gasser tilbage i vandet. Et mål for vands renhed hænger sammen med den elektriske ledningsevne. Ved at måle ledningsevne kan man fastslå renheden. Jo dårligere ledningsevne, desto renere vand, hvilket hænger sammen med antallet af ioner i vandet.

Til målingen anvendes en cylinderformet målecelle, som er geometrisk udmålt, og hvor man derfor kan måle vandets ledningsevne direkte og meget præcist.

- Man kan illustrere ledningsevneskalaen ved at starte med havvand, som vi opfatter som meget salt, fjerner man 99 procent af saltet, får man drikkevand, fjerner man 99 procent af det tilbageværende salt har vi destilleret (‘rent’) vand, og fjerner man endnu 99 procent af saltet, når vi til ultra-rent vand, som vi kan udmåle med vores nye metode, forklarer Hans Dalsgaard Jensen.

- Det der er specielt for den nye akkreditering er, at vi nu går helt ned til ledningsevne i det såkaldte Ultra Pure Water-område. Det er der ikke andre, der er akkrediteret til, fortæller Hans Dalsgaard Jensen.

Nye muligheder for industrierne

Rent og ultra-rent vand er en vigtig komponent og anvendes bredt i forskellige industrier verden over. Blandt andet i den farmaceutiske industri, hvor det bruges til produkter, der skal injiceres i kroppen.

- Det er for eksempel lovpligtigt inden for den farmaceutiske industri at teste, om vandet er rent nok til at fremstille produkter af. Lidt polemisk kan man sige, at nu får man også en metode, der rent faktisk kan løse opgaven, fortæller Hans Dalsgaard Jensen.

Kraftværker anvender ligeledes særligt rent vand til turbinesystemer, hvor det skal have den rette renhed for at minimere uønsket kemisk nedbrydning af metaller og legeringer. Elektronikindustrien anvender rent vand i fremstilling af elektronik, hvor forurening i processen er ødelæggende for produkterne.

De nye muligheder, som målingen giver industrierne, herunder bl.a. dokumentation for opfyldelse af myndighedskrav, kan på sigt spare industrierne for mange penge, da det bliver simplere at kvalificere udstyr til at måle vandets renhed.

Metoden har allerede vakt stor interesse i USA, hvor den i sommeren 2013 blev præsenteret, dog uden at være akkrediteret, på en konference om måleteknik. Her modtog Hans Dalsgaard Jensen en Best Paper Award i kategorien Metrology Skills - Technician/Bench Applications for udviklingen af den nye metode.

Dagens Gossip