Dansk resolution mod tortur vedtaget i FN

Resolutionen blev oprindeligt fremlagt på dansk initiativ, og Danmark har stået i spidsen for forhandlingerne i Menneskerettighedsrådet. Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) glæder sig over, at det lykkedes at samle opbakning blandt medlemslandene.

»Jeg er meget tilfreds med, at Danmark endnu engang går forrest i FN i kampen mod tortur,« siger udenrigsministeren i en skriftlig kommentar.

Han påpeger, at tortur - trods et eksplicit forbud i folkeretten - stadig er udbredt på verdensplan.

»Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at forhindre tortur. Men når den indsats ikke slår til, er oprejsning og rehabilitering af det enkelte torturoffer et særdeles vigtigt indsatsområde. Regeringen vil derfor fortsætte med aktivt at støtte rehabiliteringsindsatser for torturofre,« siger Villy Søvndal.

Ifølge resolutionen anerkender FNs Menneskerettighedsråd, at torturofre ikke nødvendigvis kun har brug for lægelig behandling, men også psykologisk, juridisk og social bistand.

Behandlingen af torturofre bør ifølge resolutionen foregå på særlige rehabiliteringscentre, der kan tilbyde en bred vifte af behandlingstilbud. Netop den model har man gode erfaringer med herhjemme i skikkelse af instituttet Dignity - tidligere Rehabiliteringscenter for Torturofre.

Dagens Gossip