Danske Bank skuffer fra starten på året

Banken kalder selv resultatet for »lavere end forventet«.

»Udviklingen skyldes primært fald i nettorenteindtægterne og handelsindtægterne,« skriver bankens ledelse i kvartalsmeddelelsen.

Handelsindtægterne er simpelthen ramt af lavere aktivitet, og så påpeger banken, at indtjeningen i det tilsvarende kvartal i 2012 var ekstraordinært høje.

Koncernens samlede indtægter faldt til 10,1 mia. kr. mod 11,8 mia. kr. i samme kvartal sidste år, men banken fastholder sine forventninger til hele året om et resultat mellem 7,5 og 10 mia. kr. på trods af den »træge start på året«, som banken selv formulerer det.Ifølge ordførende direktør Eivind Kolding går bankens store plan for at få banken tilbage på rette spor som forventet.

»Vores strategiarbejde går fremad, og strategien implementeres i hele organisationen. Vi har gennemført tiltag i alle forretningsenheder for at forbedre lønsomheden, og i de kommende kvartaler vil vi fortsat arbejde med tiltag, som skal forbedre kundefokus og kundetilfredshed og hjælpe os med at nå vores langsigtede finansielle mål. I første kvartal har vi halveret nedskrivningerne på udlån for kerneaktiviteterne, og omkostningerne udvikler sig som planlagt. Indtægterne er dog ikke tilfredsstillende, og derfor lever periodens resultat ikke op til vores forventninger,« skriver direktøren i meddelelsen.

Danske Banks størrelse målt som balancen er stort set uændret, og egenkapitalforrentningen blev omregnet til årsbasis på 4,3 procent, hvilket ligger i den lave ende af markedet.

Danske Bank skal op i nærheden af et overskud på 15 mia. kr. for at nå en egenkapitalforrentning på 10 procent.

 

Dagens Gossip