Danske Bank tjener mere på gebyrer

Sådan fordeler Danske Banks indtægter sig i 2012:

* De samlede indtægter udgjorde 47,7 milliarder kroner i 2012 og steg dermed 10 procent i forhold til 2011.

* Nettorenteindtægterne udgjorde 24,8 milliarder kroner og steg fem procent i forhold til 2011.

* Nettorenterne var positivt påvirket af gennemførte prisforhøjelser på bank- og realkreditprodukter. Effekten blev dog delvist modsvaret af faldende korte renter og stigende fundingomkostninger.

* Nettogebyrindtægterne udgjorde 8,8 milliarder kroner og steg seks procent i forhold til 2011.

* Handelsindtægterne steg 22 procent i forhold til 2011, især på grund af meget gunstige handelsbetingelser i 1. kvartal 2012.

* Øvrige indtægter faldt 19 procent til tre milliarder kroner i forhold til 2011.

* Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter udgjorde 2,3 milliarder kroner i 2012 mod 0,6 milliarder kroner i 2011.

Kilde: Danske Banks årsregnskab

/ritzau/

 

Dagens Gossip