Danske dommere uenige om våbensmugleri

En transport af farlige militære våben til København har fået vidt forskellige vurderinger i retssystemet.

Først fastslog Københavns Byret, at de amerikanske myndigheder gennem en agent i kulissen havde taget initiativ til den alvorlige forbrydelse - og at de danske regler om politiets brug af agenter dermed var overtrådt.

Men i Østre Landsret kan dommerne ikke se noget galt. Derfor er straffen torsdag blevet sat kraftigt i vejret til en svensker, som i foråret 2011 rejste til København slæbende på en stor taske med en panserværnsraket og en AK 47-riffel.

På grund af den efter danske forhold "utilladelige agentvirksomhed" lød byrettens dom på fængsel i et år og tre måneder. Men torsdag har landsretten løftet straffen op til tre års fængsel og udvisning for bestandig.

Den dømte 49-årige mand er en biperson i en storstilet international efterforskning. I centrum står jetsetteren Paul Mardirossian, som var interesseret i at importere kokain fra Sydamerika.

Den mand, Mardirossian indledte forhandlinger med, viste sig i virkeligheden at være agent for det amerikanske narkopoliti, DEA.

Agenten ønskede ikke penge, men våben som betaling for kokainen. Kravet var militære våben, som skulle bruges af guerillabevægelsen Farc. Mardirossian sagde ja, og det lykkedes ham at få fat i to våben.

Derefter bad han sin barndomskammerat om at være kurér. Med tasken med vareprøver rejste kammeraten, den 49-årige, til København, hvor en forklædt agent fra PET tog imod leverancen.

I torsdagens dom lægger landsretten afgørende vægt på, at det ikke var agenten, der direkte ansigt til ansigt med den 49-årige overtalte ham til at være våbensmugler. Derfor er der ikke tale om ulovlig provokation i dansk forstand.

- Udenlandske agenter har ikke været direkte bestemmende for hans beslutning om transport af våben, sagde retsformand Michael Kistrup.

Derimod mente byretten, at forløbet ikke kan skilles ad - havde det ikke været for agentens krav til Mardirossian, ville forbrydelsen næppe have fundet sted.

Med torsdagens dom har specialanklager Charlotte Alsing Juul stort set fået medhold. Forsvareren, advokat Henrik Dupont Jørgensen, havde forlangt frifindelse og led altså nederlag.

- Jeg er utryg ved, at man i Danmark kan blive dømt for konstruerede forbrydelser, siger han i en kommentar. Svenskeren overvejer nu at søge om adgang til Højesteret.

/ritzau/

Dagens Gossip