Danske erhvervsskoleelever er europæiske alderspræsidenter

Det viser en helt ny undersøgelse gennemført af den uafhængige tænketank DEA, der især beskæftiger sig med analyser af uddannelse og forskning, skriver Ugebrevet A4. I undersøgelsen sammenligner DEA de danske erhvervsuddannelser med tilsvarende uddannelser i Østrig, Tyskland, Holland og Schweiz.

I samtlige fem lande veksler erhvervsuddannelserne mellem teori på skolen og praktik på en virksomhed, og derfor giver det ifølge uddannelseskonsulent i DEA Karina Fredenslund Ramsløv god mening at sammenligne disse lande for at komme med ny inspiration til det kriseramte danske erhvervsuddannelsessystem.

Karina Fredenslund Ramsløv mener, at det især er slående, at danske unge i gennemsnit er mere end seks år ældre end unge i Østrig og Tyskland, når de afslutter deres erhvervsuddannelse.

I Danmark er man i gennemsnit 21,8 år, når man begynder på en erhvervsuddannelse, mens man i Østrig er 15 år, i Schweiz 17 år og i Tyskland 19 år.

»Samtidig med at eleverne er ældre, når de begynder en erhvervsuddannelse i Danmark, er de også meget ældre, når de afslutter deres uddannelse herhjemme, fordi de i gennemsnit bruger flere år på at gennemføre en uddannelse, har flere omvalg og bliver forsinket på grund af manglen på praktikpladser. Alt i alt er det ikke en hensigtsmæssig måde at bruge samfundets ressourcer på,« siger hun til Ugebrevet A4.

I Danmark søger stadig færre unge direkte fra folkeskolen ind på en erhvervsuddannelse. I foråret 2013 er det kun knap 19 procent af de unge, der går direkte videre på en erhvervsskole.

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Simon Neergaard-Holm ser DEA-analysen som en kraftig understregning af, at de danske erhvervsuddannelser er plaget af mangfoldige problemer.

»Når det fortsat er attraktivt for de helt unge og dygtige elever i andre lande at tage en erhvervsuddannelse, bekræfter det os i, at det danske erhvervsuddannelsessystem er en brændende olieboreplatform. Vi kan konstatere, at de unge fra folkeskolen mangler motivation, afklaring og kompetencer. Dertil kommer, at mange unge falder fra erhvervsskolerne, skifter spor og forlænger deres uddannelse. Vi skal simpelthen have et totalt løft af det danske system,« siger han til Ugebrevet A4.

Dagens Gossip