Danske kvinder får nej til at træne libyske soldater

Der bliver adgang forbudt for danske kvinder fra Den Kongelige Livgarde, når omkring 60 danske soldater bliver sendt til Libyen for at uddanne den nye libyske hær senere på året.

Det oplyser oberstløjtnant Henrik Lyhne fra Hærens Operative Kommando (HOK) til DR Nyheder.

- De dele af uddannelsen, der fordrer "hands-on" kontakt med libyske soldater - eksempelvis at rette på en libysk soldats skydestilling på skydebanen - gennemføres af mandlige instruktører.

- Herved undgås forudsigelige konflikter, der udspringer af de libyske soldaters kulturelle baggrund og traditioner, skriver han i en mail til DR Nyheder.

- Dette er et operativt hensyn, der skønnes nødvendigt for at løse den pålagte opgave. Sagt med andre ord forsøger vi at forene hensynet til både libysk og dansk kultur og traditioner med kravet om, at opgaven skal løses, uddyber han.

Det er libyerne, der har stillet krav om, at der kun må deltage mandlige instruktører fra Livgardens 2. bataljon fra Høvelte Kaserne i Nordsjælland.

Beslutningen er truffet af HOK efter en henvendelse fra de britiske myndigheder, der har ansvaret for de libyske soldaters uddannelse.

Kun godt en håndfuld af soldaterne her er kvinder, men de må altså blive hjemme, mens en del af mændene sendes til Storbritannien, hvor omkring 2000 libyere skal uddannes. Kvindelige tolke må dog gerne deltage.

Fagforbundet Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) anerkender, at det kan være nødvendigt med "en vis grad af pragmatisme og hensyntagen til lokale skikke og kulturer", når forsvaret sender soldater på internationale missioner.

Det siger jurist Åse Lindman, der dog mener, at udelukkelsen af de kvindelige instruktører er problematisk.

- Det fører jo reelt til forskelsbehandling. Kvinderne afskæres fra vigtig faglig erfaring, som de kan bruge i deres videre karriere, forfremmelse og bedre løn.

- Så principielt er det et problem, at man forlods udelukker kvinder fra at deltage på grund af deres køn og bare accepterer libyernes krav, siger hun til DR Nyheder.

/ritzau/

Dagens Gossip