Danske studerende får nemmere adgang til udlandet

Programmet skal være med til at sikre, at danske studerende får et internationalt element ind i deres uddannelse uden at blive pålagt en studieafgift, mener uddannelsesminister Morten Østergaard (R).

»Det er afgørende, at danske dimittender kommer ud med indsigt og kompetencer, der kan hjælpe både dem og Danmark i en globaliseret verden. Endelig understøtter Erasmus+ institutionernes internationale uddannelsessamarbejde, hvilket kan bidrage til at udvikle stærkere internationale læringsmiljøer i Danmark,« siger Morten Østergaard i en pressemeddelelse.

Programmet forventes officielt vedtaget i oktober 2013, og undervisningsminister Christine Antorini (S) mener, at det vil give bedre rammer og flere midler til udveksling og samarbejde på tværs af de europæiske uddannelsesområder.

»Det giver mulighed for, at elever på erhvervsskolerne kan stifte bekendtskab med arbejdsgangene i en udenlandsk virksomhed. Samtidig skabes der også gode betingelser for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og ungdomsorganisationer i Europa. For eksempel kan en dansk skole samarbejde med skoler i andre europæiske lande og derved ruste eleverne til at begå sig i en globaliseret verden,« siger Christine Antorini.

Erasmus+ giver desuden færdiguddannede lærere bedre muligheder for at tage efteruddannelse i udlandet.

Dagens Gossip