Danske svin fyldes fortsat med antibiotika

Danske svinebønder giver fortsat deres grise mere antibiotika, selvom politikerne har sat sig et mål om, at forbruget skal ned.

I årets første to måneder er forbruget af antibiotika steget med ni procent pr. kilo produceret svinekød sammenlignet med de første to måneder i 2012.

Det viser beregninger, som DR Nyheder har fortaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Fødevarestyrelsen.

Tallene dokumenterer, at udviklingen fra 2012 fortsætter. Her steg forbruget af antibiotika til svin med 10,5 procent pr. kilo kød i forhold til 2011.

Forbruget af antibiotika faldt ellers med omkring 20 procent fra 2010 til 2011, efter at ordningen med gule kort blev indført.

Ordningen med de gule kort går ud på, at svinebønder, der bruger meget antibiotika, får påbud om at gøre forbruget mindre for at forhindre, at flere bakterier bliver resistente over for antibiotika.

I november 2012 indgik alle partier i Folketinget et forlig på veterinærområdet, hvor man blandt andet besluttede, at ordningen med de gule kort skal fortsætte, og at der løbende skal sættes grænseværdier for, hvor meget antibiotika svinebønderne må give deres grise, før de får et gult kort.

På torsdag mødes partierne for at diskutere om grænseværdien skal sættes ned endnu engang.

Fødevareminister Mette Gjerskov har tidligere udtalt, at der kan blive tale om yderligere stramninger.

 

Dagens Gossip