Danske sygehuse bruger mindre blod

Det viser en opgørelse over blodforbruget i 2012, foretaget af Bloddonorerne i Danmark, som konstaterer, at antallet af tapninger er faldet med mere end fire procent i forhold til 2011. Forbruget toppede i 1989 med 448.112 tapninger.

Danmark har i en årrække været det land i verden, der bruger mest blod, men de mange blodtransfusioner er ikke nødvendigvis til gavn for patienterne, ligesom der kan være bivirkninger forbundet overførsel af blod. Sygehusene lader derfor i højere grad patienterne danne deres eget blod, når der ikke er tale om akut blodmangel.

Det dalende blodforbrug betyder dog ikke, at behovet for donorer daler tilsvarende, understreger Bloddonorerne i Danmark. Ifølge foreningen vil forbruget stige i det kommende årti, efterhånden som befolkningens gennemsnitsalder stiger. Personer over 65 år bruger to tredjedele af donorblodet i Danmark.

Det anslås, at der er brug for 25.000 nye bloddonorer årligt.

Dagens Gossip