Danskerne elsker deres sygehuse

Over 90 procent af patienterne på de ellers så udskældte sygehuse erklærer, at de samlet set har haft en positiv oplevelse i forbindelse med deres behandlingsforløb. Det skriver b.dk.

Blandt ambulante patienter er det hele 96 procent, der angiver, at de har et »godt« eller »virkeligt godt« samlet indtryk, mens andelen af tilfredse indlagte patienter er på 93 procent.

Det fremgår af en ny, omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 135.000 patienter på de danske sygehuse.

»Det er flot, at sygehusene har så mange tilfredse patienter. At det kan lade sig gøre i en hverdag, hvor der er fuld fart på, er medarbejdernes store fortjeneste,« siger formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner Ulla Astman (S) til b.dk.

Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, kaldet LUPen, gennemføres hvert år, og de overordnede 2012-resultater ligger stort set på samme niveau som året før.

Spørgsmålene til patienterne handler bl.a. om, hvordan de har oplevet personalets ageren og viden om deres sygdom, om de har oplevet fejl, om de har oplevet unødig ventetid, og om de er trygge ved at tage hjem.

På langt de fleste parametre er der meget stor tilfredshed, men der er også punkter, hvor der er negative svar fra op imod hver femte patient.

Det er bl.a. tilfældet, når det gælder personalets håndtering af fejl undervejs i forløbet, f.eks. hvis papirer er blevet væk, eller lægen ikke kommer til den aftalte tid.

Mange får ikke den ønskede skriftlige information om deres forløb og sygdom, og det kniber også med at få tildelt patienterne en kontaktperson med særligt ansvar for deres forløb.

I Danske Patienter advarer direktør Morten Freil også mod at udlægge undersøgelsen som om, at alt er fryd og gammen for patienterne på sygehusene.

»Det er personalet på sygehusene, som patienterne bakker op om. Man anerkender, at de har gjort deres bedste under ofte meget pressede og travle omstændigheder. Undersøgelsen siger ikke noget om kvaliteten af behandlingen. Hér går det desværre ikke så godt; bl.a. ser vi flere og flere fejl,« siger Morten Freil til b.dk.

Han understreger, at det er godt, at der udføres den type undersøgelser, som gerne skulle bruges af det enkelte sygehus og den enkelte afdeling til at forbedre indsatsen.

F.eks. kan man se, at Region Hovedstadens resultater - på ny - er ringere end landsresultatet på mere end halvdelen af spørgsmålene for både indlagte og ambulante patienter. Bedst i undersøgelsen ligger sygehusene i Region Midt- og Region Nordjylland samt de private hospitaler.

Dagens Gossip