Danskerne får grønt danmarkskort

Miljøminister Ida Auken (SF) forestiller sig, at ny skov eller genoprettet natur bliver skabt, så det hænger sammen med den eksisterende natur og på den måde udbygge det såkaldte grønne danmarkskort.

»Man kunne forestille sig grønne strøg, der strækker sig fra byerne og ud på landet og videre ud til vandet. For mig er det vigtigt, at vi skaber en robust natur,« siger hun.

Forslaget er kommet på baggrund af den 125 siders lange anbefaling, som Natur - og landbrugskommissionen torsdag fremlagde for offentligheden.

En af de centrale anbefalinger fra kommissionen er, at der skal laves bindende politiske aftaler om udviklingen af den danske natur. Baggrunden er ifølge kommissionen, at der er for lidt natur i Danmark, og den, der er, er trængt.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) betegner debatten omkring den danske natur, som værende »lidt af en skyttegravskrig«, men ønsket er at afslutte »krigen« og skabe bedre balance mellem natur og landbrug.

»Der vil være tabere og vindere. Der vil være områder, hvor der kan produceres mere. Men bestemt også steder, hvor der kan produceres mindre eller slet ikke,« siger hun.

På baggrund af kommissionens anbefalinger vil regeringen sikre en mere målrettet regulering af landbruget. Samtidig skal der tages hensyn til lokale naturforhold, hvilket betyder, at der flere steder i Danmark vil være tale om en reduktion eller et ophør i landbrugsdriften. Netop driften af landbruget har været et af de centrale emner for Natur - og landbrugskommissionen, der mener, at udviklingen i netop landbruget er for ringe i forhold til at mindske eksempelvis udledningen af kvælstof og fosfat.

Kommissionsformand Jørn Jespersen vurderer, at de lette indsatser er lavet, og at der nu er behov for at tænke nyt og i længere stræk.

»Vi skal tænke i resurser i stedet for affald. Landbrugets restprodukter skal nyttiggøres,« siger han.

Trods 44 klare anbefalinger fra kommissionen vil Mette Gjerskov ikke pege på, hvordan landbruget vil ændre sig.

»Vi vil gerne fremtidssikre landbruget, skabe vækst og arbejdspladser. Men det, vi taler om, er en kæmpe omlægning, så i første omgang skal borgerne tage del i diskussionen om, hvad det er vi vil med vores landbrug. Det her tager lang tid,« siger hun.

I første omgang vil fødevareministeren sætte gang i processen med at lave et danmarkskort, hvor de steder, som i fremtiden vil blive mindre opdyrket fremgår.

Både Natur - og Landbrugskommissionen og den nye miljøindsats er en del af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, hvor regeringen fastslog, at der skulle nedsættes »en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission«.

I marts 2012 udpegede regeringen så 12 medlemmer, der spænder fra professorer til personer fra det danske erhvervsliv.

Dagens Gossip